OMX30 1 485 1,3%  OMXH25 3 816 2,3%  Bitcoin 3 506,14 1,9%  Dow 24 370 -0,2%  Nas 6 704 0,3%  EUR 10,3591 0,7%  USD 9,1209 0,4%  Olja 61,2 1,2%  Guld 1 245 0,2% 
Publicerad 2018-11-28 16:00 av Direkt

IMF: VARNAR G20 FÖR ATT INBROMSNING KAN GÅ SNABBARE ÄN VÄNTAT

STOCKHOLM (Direkt) Expansionen i den globala ekonomin fortsätter, men den har blivit mer ojämn och det syns tecken på att tillväxten kan vara på väg att dämpas.

Det skriver IMF i en rapport inför G20-mötet i Buenos Aires fredag/lördag.

Fonden noterar att deras höstprognos räknade med att den globala tillväxten skulle fortsätta på en hög nivå under 2019, men att tillväxten ändå skulle dämpas för många G20-länder.

"Aktuella data tyder på att den inbromsningen kan gå snabbare än vad som väntades i huvudscenariot när de finansiella förhållandena har stramats åt, i synnerhet i tillväxtländer, och när handelsspänningarna har ökat", skriver IMF.

Fonden noterar att flera tillväxtekonomier har reagerat på stigande internationella spänningar med att införa en rad olika åtgärder, inklusive räntehöjningar, valutainterventioner och importtullar. Samtidigt är kärninflationstrycket fortsatt lågt i större delen av G20, trots krympande utbudsgap.

Enligt IMF har också nedåtriskerna ökat. De finansiella förhållandena i utvecklade ekonomier är ännu ackommoderande, men kan förvärras abrupt - exempelvis till följd av ett mer drastiskt fall på aktiemarknaderna eller en snabbare penningpolitisk åtstramning än väntat i USA om den procykliska finanspolitiken skulle ge en överraskande uppgång i inflationen.

Detta skulle i sin tur kunna öka trycket mot tillväxtmarknader och högt belånade utvecklade ekonomier (som Italien) om risksentimentet försämras.

"En ytterligare upptrappning för handelsspänningarna kan sänka förtroendet och utlösa mer substantiella produktionsnedgångar, vilket även osäkerheten runt ett brexitavtal kan innebära för Europa. Bristen på policyutrymme skulle förstärka effekten av dessa risker", skriver IMF.

Valutafonden konstaterar vidare att framstegen för G20:s mål om en mer balanserad, uthållig och inkluderande tillväxt fortsatt är långsamma. Därtill kan externa obalanser öka ytterligare till följd av USA:s finanspolitiska expansion och begränsade finanspolitiska och efterfrågehöjande strukturpolitik i vissa utvecklade ekonomier med stora överskott (som Tyskland). Detta ökar sannolikheten för en oordnad anpassning senare. Samtidigt kan förnyade policylättnader i Kina bromsa upp den inhemska rebalanseringen.

Enligt IMF har finansiella bräckligheter samtidigt ökat inom G20, med höga och stigande skulder bland många icke-finansiella företag, hushåll och stater. Svag produktivitetstillväxt - delvis kopplat till åldrande befolkning - fortsätter också att förmörka tillväxtutsikterna. Framstegen mot en mer inkluderande tillväxt har varit långsamma, vilket kan underminera stödet för nödvändiga strukturreformer.

Genom samarbete kan dock beslutsfattarna begränsa riskerna, stärka den globala expansionen på medellång sikt och säkra att vinsterna av tillväxten delas brett.

För att uppnå detta krävs, enligt valutafonden, beslutsamma åtgärder för att minska bräckligheter; högt skuldsatta stater behöver finanspolitisk konsolidering för att återuppbygga buffertar och procyklisk expansion bör dras tillbaka.

Normaliseringen av penningpolitiken i utvecklade ekonomier bör fortsätta i en väl kommunicerad, gradvis och datadriven takt. Tillväxtmarknader med välförankrade inflationsmål bör förlita sig på växelkursflexibilitet för att mildra externt tryck och undvika tullar eller andra åtgärder som kan sänka marknadsförtroendet.

IMF vill vidare att det multilaterala samarbetet ska förnyas.

"Behovet är trängande för att dämpa handelsspänningarna, dra tillbaka de senaste importtullarna och förnya det globala handelssystemet, inklusive minskade barriärer för tjänstehandel", skriver IMF.

Fonden anser också att samarbete är nödvändigt för att minska de externa obalanserna, undvika ett tillbakadragande av de framsteg inom finansiell reglering som nåtts efter finanskrisen, koordinera stödet till låginkomstländer och för att möta andra globala utmaningar som klimatrisker och internationella skatter.

Dessutom måste finansiella risker hanteras; risker från högt belånade icke-finansiella företags balansräkningar, försämrad kreditkvalitet och hög exponering till utländska valuta eller utlandsskuld i flera tillväxtmarknadsekonomier kräver åtgärder, inklusive användning av mikro- och makrotillsynsverktyg.

IMF vill också lyfta en balanserad, uthållig och inkluderande tillväxt. Procyklisk finanspolitik bör undvikas i underskottsländer samtidigt som överskottsländer bör använda utrymmet för att öka den potentiella produktionen. Åtgärder för att minska på överdrivet sparande kan också hjälpa till att minska externa obalanser och att hålla inhemska bräckligheter i schack.

"Att gemensamt genomföra strukturreformer skulle lägga till 4 procent till globala BNP på lång sikt", skriver IMF.

Beroende på landspecifika behov kan investeringar i humankapital, exempelvis genom utbildning, i kombination med starka sociala skyddsnät, lämplig finanspolitisk omfördelning och tillgång till sjukvård vara nyckeln vara nyckeln för att förbereda för framtiden och säkra att vinsterna delas brett, enligt valutafonden.

Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare - Här handlar du aktier billigast

Vad tycker du?

Valutakurser

Namn Kurs Värde %
BTC/USD 3506,1399 64,9900 1,89
USD/SEK 9,1209 0,0325 0,36
EUR/SEK 10,3591 0,0714 0,69
JPY/SEK 0,0805 0,0003 0,38
GBP / SEK 11,5053 0,1566 1,38
CHF/SEK 9,1741 0,0244 0,27
pagehit