OMX30 1 494 2,0%  OMXH25 3 835 2,8%  Bitcoin 3 446,60 -2,0%  Dow 24 527 0,6%  Nas 6 764 0,9%  EUR 10,3056 -0,3%  USD 9,0596 -0,3%  Olja 60,4 0,3%  Guld 1 246 0,5% 
Publicerad 2018-10-09 05:35 av Direkt

IMF: REVIDERAR NED GLOBAL TILLVÄXT, NEDÅTRISKER HAR ÖKAT

STOCKHOLM (Direkt) Den globala tillväxten har tappat momentum under första halvåret och nedåtriskerna har ökat.

Det skriver Internationella valutafonden, IMF, i sin globala höstprognos, WEO.

Den globala BNP-tillväxten väntas uppgå till 3,7 procent i år och 3,7 procent nästa år. Det är en nedrevidering från prognosuppdateringen i juli då det spåddes en ökning med 3,9 procent i år och nästa år.

Tillväxten väntas därmed ligga på samma nivå som 2017, men den har blivit mindre balanserad och kan ha toppat i en del länder. Nedåtriskerna har ökat det senaste halvåret och potentialen för överraskningar på uppsidan har avtagit.

I USA är momentum fortsatt starkt då de finanspolitiska stimulanserna fortsätter att öka, men tillväxtprognosen för 2019 har dragits ned på grund av tullarna mot Kina.

Tillväxtprognosen har också dragits ned för euroområdet och Storbritannien, efter negativa överraskningar i början av året.

Bland tillväxtländerna och utvecklingsekonomier så har utsikterna förbättrats för många energiexportörer i spåren av högre oljepris, men tillväxtprognosen dragits ned för Argentina, Brasilien, Iran och Turkiet, vilket återspeglar landspecifika orsaker, stramare finansiella förhållanden och geopolitiska spänningar. Kina och en rad andra asiatiska länder väntas också visa en något lägre tillväxt 2019 i spåren av handelsåtgärderna.

Riskerna mot utsikterna ligger på nedsidan i ett sammanhang av ökad policyosäkerhet.

"Flera av de risker som lyftes fram i vårprognosen, som ökade handelshinder och vändande kapitalflöden till tillväxtmarknaderna med svagare fundamenta och ökade politiska risker, har blivit mer uttalade eller har delvis förverkligats", skriver IMF.

Även om de finansiella förhållandena förblir ackommoderande i de utvecklade ekonomierna så kan de stramas åt snabbt om handelsspänningarna eller policyosäkerheten ökar.

Penningpolitiken är en annan potentiellt utlösande faktor. Den amerikanska ekonomin befinner sig över full sysselsättning, även om den räntebana som marknaden förväntar sig ligger något lägre än vad Federal Reserve spår. Oväntat höga inflationsutfall i USA kan därför få investerare att snabbt omvärdera riskerna.

Stramare finansiella förhållanden i utvecklade ekonomier kan orsaka snabba portföljjusteringar, kraftiga rörelser i växelkurserna och minskade kapitalflöden till tillväxtmarknaderna, särskilt de som är extra sårbara.

Nyhetsbaserade indikatorer på policyosäkerhet har ökat rejält på senare tid.

"Inverkan av handelspolicyn och osäkerheten börjar bli tydligt på makroekonomisk nivå, medan anekdotiska bevis börjar samlas för den påföljande skadan på företagen. Handelspolitiken återspeglar politiken, och politikern förblir orolig i flera länder, vilket utgör en ytterligare risk", skriver chefekonom Maurice Obstfeld i ett förord.

Ökade risker i närtid gör det samtidigt extra viktigt att skapa en ökad och inkluderande tillväxt.

"Att undvika protektionistiska reaktioner på strukturella förändringar och hitta samarbetslösningar som främjar fortsatt tillväxt i varor och tjänster förblir avgörande för att bevara och utöka den globala expansionen", skriver IMF.

IMF rekommenderar bland annat ökat samarbete för att minska handelskostnader och lösa konflikter utan att skapa nya handelshinder. Tillväxtpotentialen bör ökas genom fortsatt reformarbete, bland annat via tekniska innovationer, ökat arbetskraftsdeltagande och ökad utbildning.

Motståndskraften bör även stärkas via skärpt makrotillsyn som skapar finansiell buffert och dämpar belåningsgraderna och risktagandet. I bakgrunden finns även riskerna med klimatförändringen, som nu snabbt intensifieras.

Vad gäller penningpolitiken behövs en fortsatt expansiv hållning där inflationen är låg, men försiktig, välkommunicerad och databeroende normalisering där inflationen ligger nära målet.

I USA bör penningpolitiken stramas åt gradvis då inflationstrycket tilltar i spåren av solid tillväxt och historiskt låg arbetslöshet. Federal Reserve väntas höja styrräntan, Fed funds, till cirka 2,5 procent i slutet av 2018 och cirka 3,5 procent i slutet av 2019 (med totalt åtta höjningar under 2018-2019).

I Storbritannien kan det krävas en viss åtstramning, även om penningpolitiken bör vara flexibel under en osäker tid vad gäller utfallet i brexitförhandlingarna.

I euroområdet och i Japan är det fortsatt lämpligt med expansiv penningpolitik. I euroområdet bör positiva utbudsgap och stramare arbetsmarknad så småningom lyfta inflationen, men det väntas ske långsamt givet starka bakåtblickande element i inflationsprocessen. Att nettoköpen fortsätter till årets slut och räntan inte höjs förrän efter sommaren 2019 är därför avgörande. Även i Japan, där inflationsmålet inte väntas nås de kommande fem åren, är en expansiv hållning nödvändigt. Bank of Japan stärkte nyligen sitt åtagande genom att införa en framåtblickande guidning för räntan och öka flexibiliteten i tillgångsköpen.

IMF framhåller även att finanspolitiken bör bygga buffertar för nästa nedgång och sammansättningen i inkomster och utgifter utformas för att stärka tillväxtpotentialen och inkluderandet. I länder med full sysselsättning, stora bytesbalansunderskott och ohållbart finansiellt läge (särskilt USA) så behöver den offentliga skuldsättningen stabiliseras och sedan minska, och de procykliska stimulanserna dras tillbaka. Länder med såväl bytesbalansöverskott som finansiella utrymme (som Tyskland) bör öka sina offentliga investeringar.

Bortom de närmaste åren, då utbudsgapen sluts och den penningpolitiska hållningen normaliseras, så väntas tillväxten i de flesta utvecklade länder sjunka till potentialen, klart under snittet före finanskrisen. Långsammare ökning i den arbetsföra befolkningen och väntat dämpade produktivitetsökningar är de främsta faktorerna bakom en lägre medelfristiga tillväxtprognoser.

Den amerikanska tillväxten väntas dämpas 2020 då de finanspolitiska stimulanserna minskar, samtidigt som den penningpolitiska normaliseringen når toppen. Tillväxten i Kina väntas förbli stark men dämpas gradvis, skriver IMF.

Bild: IMF-prognos

image

Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare - Här handlar du aktier billigast

Vad tycker du?

Valutakurser

Namn Kurs Värde %
BTC/USD 3449,3999 -68,5100 -1,95
USD/SEK 9,059 -0,0280 -0,31
EUR/SEK 10,3071 -0,0265 -0,26
JPY/SEK 0,0799 -0,0004 -0,44
GBP / SEK 11,4464 -0,0341 -0,30
CHF/SEK 9,1229 -0,0282 -0,31
pagehit