OMX30 1 610 -0,6%  OMXH25 3 900 -0,6%  OMXC20 1 017 0,2%  Dow 24 573 -0,1%  Nas 6 404 0,2%  EUR 9,9329 -0,2%  USD 8,4194 0,0%  Olja 63,0 0,4%  Guld 1 254 -0,1% 
Publicerad 2017-04-19 14:30 av Direkt

IMF: FÖRBÄTTRAD STABILITET, MEN NYA HOT VÄXER FRAM - GFSR

STOCKHOLM (Direkt) Den finansiella stabiliteten har fortsatt att förbättras sedan i höstas med stöd av ett ökat ekonomiskt momentum och brett ackommoderande monetära och finansiella förhållanden. Men samtidigt växer det fram nya hot i form av förhöjd politisk osäkerhet runt om i världen.

Det skriver Internationella valutafonden, IMF, i sin globala finansiella stabilitetsrapport, GFSR, på onsdagen.

IMF konstaterar att långa räntor har stigit, vilket förbättrar intäkterna för banker och försäkringsbolag. Värdeökningar i flera tillgångsklasser speglar samtidigt mer optimistiska utsikter, och riskpremier och volatilitet har sjunkit.

Men för att realisera den starkare tillväxt som väntas och fortsätta att förbättra de finansiella förhållandena måste beslutsfattarna implementera rätt policymix.

Enligt IMF handlar detta om att lyfta det ekonomiska risktagandet, i synnerhet i USA, genom åtgärder som lyfter den potentiella produktionen, ökar företagens investeringar och minskar finansiella stabilitetsrisker.

Vidare måste inhemska och externa obalanser hanteras för att förstärka uthålligheten i tillväxtmarknadsekonomierna, dessutom krävs mer proaktiva svar på långvariga strukturproblem i det europeiska banksystemet.

När det gäller de nya hoten mot den finansiella stabiliteten, i form av politisk osäkerhet, betonar IMF en rad punkter:

För USA: Om den väntade skattereformen och avregleringarna levererar en bana för tillväxt och skuldsättning som är "mindre gynnsam" än väntat kan riskpremier och volatilitet stiga kraftigt, vilket skulle underminera den finansiella stabiliteten.

Ett skifte mot ökad protektionism i utvecklade ekonomier skulle vidare dämpa global tillväxt och handel, minska kapitalflöden och dämpa marknadssentimentet.

För Europa: Politiska spänningar i kombination med bristande framsteg i fråga om strukturella utmaningar i banksystemet och höga skulder kan återuppväcka oron för den finansiella stabiliteten.

Vidare skulle en bred nedmontering av finansiell reglering - eller minskat globalt samarbete - kunna underminera svåruppnådda framsteg för den finansiella stabiliteten.

"Så här långt har marknaden intagit en relativt godartad syn på dessa nedåtrisker, vilket antyder potential för en snabb omprissättning av risk i händelse av policybesvikelser", skriver IMF.

Fonden konstaterar vidare att Kina möter allt större risker mot den finansiella stabiliteten i takt med den snabba kredittillväxten. Tillgångarna i Kinas banker motsvarar nu mer än tre gånger landets BNP, och andra finansinstitut utöver bankerna har också ökat sin kreditexponering.

Många finansinstitut i Kina är också överdrivet beroende av marknadsfinansiering, och har tillgångar och skulder som är dåligt matchade mot varandra.

"Den senaste tidens turbulens på penningmarknaden illustrerar de bräckligheter som kvarstår i Kinas allt större, icke-transparenta och sammankopplade system", skriver IMF.

Beträffande det europeiska banksystemet konstaterar IMF att betydande framsteg har gjorts de senaste åren men upprepar ändå budskapet från den förra rapporten i oktober; om att en cyklisk återhämtning i sig inte kommer att räcka för att förbättra lönsamheten i ihållande svaga banker.

För att säkra och bygga på förbättringen i stabiliteten, och marknadens förväntningar, fastslår IMF att det krävs gemensamma och välavvägda ansträngningar från beslutsfattare på nationell och global nivå. Beslutsfattarna måste anpassa policymixen för att leverera en starkare bana för långsiktig och inkluderande tillväxt och samtidigt undvika snabba, men i slutänden kontraproduktiva, inåtblickande åtgärder.

I USA bör politikerna noga bevaka ökad belåning och försämrad kreditkvalitet och myndigheterna bör på förhand hantera ett överdrivet risktagande.

"Makrotillsynsåtgärder bör vidtas om policystimulanser leder till en ökning i skuldfinansierade investeringar och ökande bräckligheter i företagen", skriver IMF.

Fonden tillägger att skattereformer som minskar incitamenten för skuldfinansiering kan hjälpa till att dämpa risken för en ytterligare ökning i belåningsnivåerna, och kanske också uppmuntra företagen att minska befintlig belåning av skatteskäl.

I Europa vill IMF se fortsatta åtgärder för att stärka bankernas lönsamhet och kvarstående utmaningar. Det är dock bankerna själva som har det primära ansvaret för att utveckla en uthållig intjäning genom att ta itu med problem med affärsmodellerna. Det kan handla om konsolidering, rationalisering och investeringar i teknologi som förbättrar effektiviteten på medellång sikt.

"För att identifiera svaga länkar i banksystemet med signifikanta tillgångskvalitetsutmaningar bör man överväga riktade tillgångskvalitetsöversynsåtgärder för de banker som inte har genomgått sådana övningar. Myndigheterna bör därefter vidta åtgärder för att upplösa icke livskraftiga banker för att minska överskottskapacitet", skriver IMF.

Fonden skriver vidare att reformagendan efter krisen har stärkt översynen av det finansiella systemet, ökat kapital- och likviditetsbuffertar i individuella institutioner och förbättrat samarbetet mellan reglerande myndigheter. IMF manar nu till försiktighet vid övervägande om att minska regleringarna.

"Även om regleringar aldrig är gratis så är det heller inte gratis att dra tillbaka dem: svagare regelstandarder kommer med en kostnad av högre finansiella stabilitetsrisker", fastslår IMF.

Beslut att dra sig ur ömsesidigt etablerade regleringar på ett okordinerat eller ensidigt sätt kan resultera i finansiell fragmentering och kan hota att återstarta en "tävling mot botten" i fråga om regelstandarder.

IMF betonar att ett kompletterande av regelreformagendan är avgörande för att säkra att svagheter hanteras och för att minska osäkerheten.

"Även om det finns utrymme att överväga effekter och oavsedda konsekvenser av reformerna bör en sådan översyn inte riva upp de breda förbättringar som har uppnåtts med att stödja uthålligheten i det finansiella systemet", skriver IMF.

Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare - Här handlar du aktier billigast

Vad tycker du?

Valutakurser

Namn Kurs Värde %
USD/SEK 8,4194 0,0037 0,04
EUR/SEK 9,9329 -0,0168 -0,17
JPY/SEK 0,075 0,0003 0,45
GBP / SEK 11,3141 0,0245 0,22
CHF/SEK 8,5234 -0,0092 -0,11
pagehit