OMX30 1 618 -1,0%  OMXH25 3 936 -0,3%  OMXC20 1 002 -0,2%  Dow 23 358 -0,4%  Nas 6 315 -0,4%  EUR 9,9396 0,0%  USD 8,4326 0,0%  Olja 62,7 2,2%  Guld 1 294 1,4% 
Publicerad 2017-04-19 15:45 av Direkt

IMF: BEGRÄNSAT UTRYMME GER BEHOV AV "SMART" FINANSPOLITIK - RPT

STOCKHOLM (Direkt) Det finns fortsatt utrymme för finanspolitiken att göra mer för att stötta en uthållig och inkluderande tillväxt, men det kräver en "smart" politik.

Det skriver IMF i sin Fiscal Monitor Report som publicerades på onsdagen.

IMF konstaterar att ekonomierna har genomgått dramatiska förändringar. Teknologiska innovationer, internationell handel, migration och global kommunikation har gjort länderna mer sammanlänkade än någonsin, med ökad konkurrens.

"Även om dessa förändringar har inneburit stora fördelar, så har det också lett till en växande uppfattning av osäkerhet och otrygghet, särskilt i utvecklade ekonomier", skriver IMF.

Dagens förhållanden kräver nya, mer innovativa lösningar, i form av "smart finanspolitik". Det innebär en policy som ger utrymme för förändringar, utnyttjar tillväxtpotentialen och skyddar folk som kan skadas av detta.

Samtidigt har uppdriven upplåning och höga offentliga skuldnivåer begränsat det finanspolitiska utrymmet. Så finanspolitiken måste göra "mer med mindre".

IMF ser fem riktlinjer för en sådan "smart finanspolitik":

Finanspolitiken bör vara kontracyklisk. Finanspolitiken har i dag en större roll att spela för stabilisering i ekonomin då centralbankerna i många utvecklade länder har sänkt räntan till nära noll och begränsningarna i penningpolitiken testas.

Under normala omständigheter bör den kontracykliska finanspolitiken förlita sig på "automatiska stabilisatorer", som till exempel arbetslöshetsförsäkringen. I vissa länder, som Japan, kanske inte detta är tillräckligt utan kan behöva kompletteras med tillfälliga stimulanser för att bryta en nedåtgående spiral av låg tillväxt och inflation och hög skuldsättning. I andra länder, som USA, där resursutnyttjandet är högt kan det i stället vara skäl att minska underskottet för att få de offentliga finanserna på en uthållig bana.

Finanspolitiken bör vara tillväxtvänlig. Skatte- och utgiftsåtgärder kan användas för att stötta de tre motorerna för långsiktig tillväxt: kapital, arbete och produktivitet.

I många länder finns skäl att öka de offentliga investeringarna givet låga lånekostnaderna och brister i infrastrukturen. Ökat arbetskraftsdeltagande bör uppmuntras och riktade utbildningsinsatser genomföras. Vad gäller produktiviteten kan en rad insatser göras, bland annat vad gäller skattesystemet.

Finanspolitiken bör vara inkluderande. Mer än en miljard människor har lyfts ur extrem fattigdom sedan början av 1980-talet, men samtidigt har inkomstspridningen ökat inom många länder.

Skatter och offentliga utgifter är kraftfulla verktyg för att säkra att tillväxten delas bland befolkningen. Finanspolitiken kan också användas för att hjälpa människor att anpassa sig till en föränderlig ekonomi, bland annat genom ökad utbildning och socialförsäkringar.

Finanspolitiken bör stöttas av en stark skattekapacitet. Detta krävs för att kunna genomföra de ovan nämnda åtgärderna, och för att bibehålla en förmåga att betala skulderna.

Det gäller inte minst låginkomstländerna, där skattekvoten nu ligger under 15 procent av BNP samtidigt som räntorna tar en stor del av skatteinkomsterna i anspråk.

Finanspolitiken bör vara "klok". Den globala finanskrisen har visat att de offentliga finanserna är exponerade för stora risker som ofta underskattas, och regeringarna behöver bättre förstå dessa krafter.

Kina är ett exempel där myndigheterna insett de finansiella riskerna med en växande skuldsättning, och försökt att agera proaktivt för att skapa en uthållig och mer balanserad tillväxt på medellång sikt, skriver IMF.

Prognos budgetbalans (procent av BNP) 
            2017  2018
Global         -3,4  -3,1
USA          -4,0  -4,5
EMU          -1,5  -1,2
Tyskland        0,6  0,6
Frankrike       -3,2  -2,8
Italien        -2,4  -1,4
Spanien        -3,3  -2,7
Storbritannien     -2,8  -2,1
Japan         -4,0  -3,3
Kina          -3,7  -3,4
Prognos konjunkturjusterad budgetbalans (procent av pot BNP) 
            2017  2018
Global         -1,2  -1,2
USA          -1,9  -2,3
EMU           0,7  0,7
Tyskland        1,2  1,0
Frankrike       -0,8  -0,6
Italien         1,9  2,6
Spanien        -0,2  -0,2
Storbritannien     -1,0  -0,3
Japan         -3,7  -3,1
Kina          -2,7  -2,3
Prognos statsskuld (procent av BNP) 
            2017  2018
Global         83,1  82,8
USA          108,3 108,9
EMU          90,1  88,6
Tyskland        64,7  62,0
Frankrike       97,4  97,4
Italien        132,8 131,6
Spanien        98,5  97,9
Storbritannien     89,0  88,7
Japan         239,2 239,4
Kina          49,3  52,0

Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare - Här handlar du aktier billigast

Vad tycker du?

Valutakurser

Namn Kurs Värde %
USD/SEK 8,4326 0,0000 0,00
EUR/SEK 9,9396 0,0037 0,04
JPY/SEK 0,0752 0,0000 0,00
GBP / SEK 11,1445 0,0000 0,00
CHF/SEK 8,529 0,0000 0,00
pagehit