OMX30 1 610 -0,6%  OMXH25 3 900 -0,6%  OMXC20 1 017 0,2%  Dow 24 573 -0,1%  Nas 6 404 0,2%  EUR 9,9329 -0,2%  USD 8,4194 0,0%  Olja 63,0 0,4%  Guld 1 254 -0,1% 
Publicerad 2017-04-18 15:00 av Direkt

IMF: BÄTTRE TILLVÄXT FRAMÖVER, MEN RISKER PEKAR FORTSATT NEDÅT

STOCKHOLM (Direkt) Med stöd av starka finansmarknader och en efterlängtad cyklisk återhämtning för tillverkningsindustrin och handeln på väg väntas en bättre global tillväxt de kommande åren. Men strukturella hinder fortsätter att bromsa en starkare återhämtning och riskbalansen väger fortsatt över mot nedsidan.

Det skriver Internationella valutafonden, IMF, i sin globala vårprognos, WEO.

Efter en uppgång med 3,1 procent 2016 väntas global BNP stiga med 3,5 procent i år och 3,6 procent nästa år.

Jämfört med föregående stora konjunkturprognos, i oktober, har BNP-prognosen för 2017 justerats upp 0,1 procentenhet medan prognosen för 2018 är oförändrad.

IMF konstaterar att världsekonomin fick upp farten under fjärde kvartalet 2016 och att den bättre farten väntas hålla i sig.

Aktiviteten väntas öka särskilt starkt i tillväxt- och utvecklingsekonomier eftersom förhållandena i de råvaruexporterande länderna med makroekonomiska spänningar väntas bli gradvis bättre, delvis med stöd av återhämtningen i råvarupriserna. Tillväxten väntas samtidigt förbli stark i Kina och många andra råvaruimporterande länder.

Bland utvecklade länder drivs uppgången främst av en högre väntad tillväxt i USA, där aktiviteten dämpades 2016 av lageranpassningar och svaga investeringar.

Tillväxtprognoserna för USA har justerats upp, främst för 2018, baserat på antaganden om finanspolitiska lättnader och stigande förtroendeindikatorer, särskilt efter presidentvalet i november, och om detta består väntas detta förstärka ett positivt momentum.

IMF konstaterar vidare att inflationen har stigit i de utvecklade länderna drivet av högre råvarupriser, men dynamiken i kärninflationen är fortsatt dämpad och heterogen (beroende på skillnader i produktionsgap).

IMF fastslår samtidigt att riskerna mot utsikterna fortsatt väger över mot nedsidan, i synnerhet på medellång sikt, med en massiv osäkerhet runt poltiken. Det positiva marknadssentimentet antyder visserligen att det nu finns en större uppsidespotential på kort sikt, men givet de många osäkerhetskällorna finns risk för en kraftigt ökad riskaversion.

Riskerna på medellång sikt är mer tydligt negativa, delvis beroende på att policystöden i USA och Kina kommer att behöva trappas av eller reverseras längre fram för att undvika en ohållbar finansiell dynamik.

Mer generellt ser IMF nedåtrisker från ett flertal potentiella källor:

1, Inåtblickande politik, inklusive protektionism, med lägre global tillväxt på grund av minskad handel och gränsöverskridande investeringar.

2, Snabbare räntehöjningar än väntat i USA, som kan utlösa en snabbare åtstramning i de globala finansiella förhållandena och en snabb dollarappreciering med negativa återverkningar för känsliga ekonomier.

3, En aggressiv neddragning av den finansiella regleringen, vilket kan leda till överdrivet risktagande och öka sannolikheten för framtida finansiella kriser.

4, Finanspolitisk åtstramning i tillväxtekonomier, något som har blivit mer troligt till följd av ökad bräcklighet i Kinas finansiella system och fortsatt svaga balansräkningar i andra tillväxtekonomier.

5, Negativ återkoppling från svag efterfrågan, låg inflation, svaga balansräkningar och anemisk produktivitetstillväxt i vissa utvecklade ekonomier med höga nivåer av överskottskapacitet.

6, Icke-ekonomiska faktorer, inklusive geopolitiska spänningar, oenighet om inhemsk politik, risker från svagare styrning och korruption, extrema väderhändelser samt terrorism och säkerhetsoro.

IMF fastslår att dessa risker är sammankopplade och kan vara ömsesidigt självförstärkande; exempelvis kan en inåtvänd politik associeras med ökade geopolitiska spänningar och globalt ökad riskaversion. Policyvalen kommer därför bli avgörande för att forma utsikterna och minska riskerna.

I ekonomier med överskottskapacitet och ihållande låg kärninflation är cykliskt efterfrågestöd fortsatt nödvändigt. I ekonomier som ligger nära eller över potentialen bör finanspolitiken inriktas på att stärka säkerhetsnäten och att öka den potentiella produktionen. Samtidigt behövs trovärdiga strategier i många länder för att sätta den offentliga skuldsättningen på en hållbar bana.

IMF fastslår vidare att åtgärder för att stärka den potentiella produktionen är brådskande med tanke på de ihållande motvindarna från åldrande befolkningar i de utvecklade ekonomierna.

För att säkra en fortsatt global expansion krävs också att politiker undviker protektionistiska åtgärder samt att de gör mer för att fördela tillväxtens vinster mer brett.

Bild: IMF-prognos

image

Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare - Här handlar du aktier billigast

Vad tycker du?

Index i denna artikel

RTS 1 153,32
1,04%

Valutakurser

Namn Kurs Värde %
USD/SEK 8,4194 0,0037 0,04
EUR/SEK 9,9329 -0,0168 -0,17
JPY/SEK 0,075 0,0003 0,45
GBP / SEK 11,3141 0,0245 0,22
CHF/SEK 8,5234 -0,0092 -0,11
pagehit