OMX30 1 481 1,1%  OMXH25 3 799 1,8%  Bitcoin 3 462,29 0,6%  Dow 24 370 -0,2%  Nas 6 704 0,3%  EUR 10,3631 0,7%  USD 9,1450 0,6%  Olja 61,3 1,4%  Guld 1 244 0,1% 
Publicerad 2018-10-10 05:35 av Direkt

IMF: BÄTTRE HANTERADE BALANSRÄKNINGAR KAN MINSKA RISKER - RPT

STOCKHOLM (Direkt) Bättre balansräkningshantering gör det möjligt för länder att öka sina intäkter, minska risker och förbättra finanspolitiken. Det finns en del empiriska bevis på att finansmarknadernas uppmärksamhet alltmer riktas mot ett lands hela balansräkning och att starka balansräkningar ökar den ekonomiska motståndskraften.

Det skriver IMF i sin Fiscal Monitor Report som publicerades på onsdagen.

I rapporten presenteras en ny databas som visar omfattande estimat över offentliga sektorns tillgångar och skulder för ett brett urval av 31 länder, som täcker 61 procent av den globala ekonomin, och presenterar verktyg för att analysera och hantera offentligt välstånd.

Några saker som rapporten visar för enskilda länder är att om samma stresstester som Federal Reserve använder för banker skulle användas så skulle nettovärdet på USA:s offentliga sektor minska med 26 procent av BNP, och balansräkningsförluster till pensionsfonder och icke-finansiella tillgångar skulle stå för huvuddelen av nedgången.

För Kinas del visar beräkningar att det generella offentliga nettovärdet har försämrats med omkring 8 procent av BNP, främst beroende på subnationell upplåning och statliga företag som underpresterar.

Och även om Norges finansiella ställning är mycket stark så gör landets långsiktiga utgiftstryck att dess "intertemporala" (beskriver relationen mellan dåtida, nutida och framtida händelser) nettovärde dras ner avsevärt i förhållande till dess enorma tillgångsställning.

Som en kontrast betyder Finlands nyligen genomförda och planerade reformer att framtida primära balanser är positiva trots en åldrande befolkning, vilket adderar till landets "intertemporala" nettovärde.

IMF noterar att trots att underskotten har krympt sedan den globala finanskrisen, åtminstone i de utvecklade ekonomier som påverkades mest av krisen, är det finansiella nettovärdet i de undersökta länderna fortfarande 11.000 miljarder dollar (28 procentenheter av BNP) lägre än det var före krisen.

"Balansräkningsmetoden avslöjar en mer nyanserad bild än vad underskott och skulder enskilt visar. Den erkänner att offentliga investeringar skapar värden, och står för värderingseffekter, som är speciellt stora på tillgångssidan. Ärren från krisen framhåller åter vikten av att regeringar bygger upp sina balansräkningar igen genom att minska skulderna och investera i högkvalitativa tillgångar", skriver IMF.

IMF konstaterar att den offentliga sektorns balansräkningar ger den mest omfattande bilden av det offentliga välståndet, men ändå är de lite förstådda, dåligt uppmätta och endast delvis hanterade.

I standardmässiga finanspolitiska analyser fokuseras främst på skulder, men då missar man stora delar av den offentliga sektorns verksamheter och kan "falla offer för en illusorisk praxis".

"Att bredda fokus till det offentliga välståndet bringar ljus över de tillgångar som staten kontrollerar, liksom på åtaganden som inte är skulder (exempelvis icke finansierade pensionsåtaganden och exponering mot statliga garantier) och som får lite uppmärksamhet i standardanalyser", skriver IMF.

Genom att anta en balansräkningsmetod berikas den finanspolitiska analysen på tre viktiga sätt:

För det första avslöjas den fulla skalan och naturen av offentliga tillgångar och skulder. Den nuvarande "godartade försummelsen" av de offentliga tillgångarna tyder på att det finns ett betydande utrymme för att öka avkastningen.

"Enbart intäktsvinster från icke-finansiella statliga företag och statliga finansiella tillgångar kan vara så höga som 3 procent av BNP per år, motsvarande de årliga bolagsskatteintäkterna i de avancerade ekonomierna", skriver IMF, och tillägger att betydande vinster kan realiseras från icke-finansiella statliga tillgångar.

För det andra kan både identifiering och hantering av risk förbättras. Genom att se på båda sidor av balansräkningen kan "mismatchningar" avslöjas. En långsiktig intertemporal syn på balansräkningen tillåter en jämförelse av nuvarande rikedom mot framtida finanspolitiskt tryck, . Och genom att tillämpa stresstester på finanspolitiken kan motståndskraften i de offentliga finanserna mätas.

För det tredje kan det förbättra finanspolitiken. Balansräkningsmetoden möjliggör en mer systematisk utvärdering av effekterna av politiken på de offentliga finanserna

genom att erkänna deras kort- och långsiktiga effekter på

både tillgångs- och skuldsidan.

Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare - Här handlar du aktier billigast

Vad tycker du?

Valutakurser

Namn Kurs Värde %
BTC/USD 3505,3301 64,1802 1,87
USD/SEK 9,1476 0,0592 0,65
EUR/SEK 10,3678 0,0801 0,78
JPY/SEK 0,0806 0,0005 0,59
GBP / SEK 11,4681 0,1194 1,05
CHF/SEK 9,1922 0,0425 0,46
pagehit