Sponsrat Innehåll

Mini Futures

| 1 Mini Futures

Mini Futures

Lång eller kort? Du bestämmer! Läs mer >

| 2 Funktion

Mini Future – så fungerar det

En Mini Future utgör i grunden skillnaden mellan kursen på den underliggande tillgången och grundpriset (Lång) eller mellan grundpriset och kursen på den underliggande tillgången (Kort) med hänsyn till referensförhållandet. Läs mer >

| 3 Översikt

Översikt av viktiga begrepp

Den underliggande tillgången är det finansiella instrument som ligger till grund för Mini Futuren Läs mer >

| 4 Exempel

Exempel på Mini Future – lång och kort

Exempel på Mini Future - lång och kort Läs mer >

pagehit