OMX30 1 494 2,0%  OMXH25 3 835 2,8%  Bitcoin 3 446,60 -2,0%  Dow 24 527 0,6%  Nas 6 764 0,9%  EUR 10,3056 -0,3%  USD 9,0596 -0,3%  Olja 60,4 0,3%  Guld 1 246 0,5% 
Publicerad 2018-04-17 16:32 av Direkt

RÄNTOR/VALUTOR: DOLLARN VÄNDE UPP MOT PUND, EURO

STOCKHOLM (Direkt) Efter en fortsatt uppgång i den tidiga handel vände euron ner mot dollarn senare under tisdagen, en rörelse som till stor del följde en liknande utveckling för brittiska pund när en otillräcklig löneökningstakt, trots låg arbetslöshet, lett till vinsthemtagningar på långa pundpositioner.

Europeiska statspappersräntor sjönk samtidigt tillbaka något, trots en fortsatt generellt positiv börsutveckling

Arbetslösheten i Storbritannien sjönk till 4,2 procent i december-februari, från 4,3 procent under tremånaderperioden till och med januari. Det var under väntade 4,3 procent och den lägsta nivån sedan 1975.

Löneökningstakten kom dock "bara" in på väntade 2,8 procent, vilket visserligen var den högsta ökningstakten sedan i augusti 2015 men ändå lägre än den genomsnittliga inflationen under tremånadersperioden till februari (2,9 procent) (men åtminstone något högre än inflationen i februari, 2,7 procent).

Brittiska pund stärktes mot dollarn inför jobbstatistiken och noterade de högsta nivåerna sedan brexitomröstningen, 1:4377 som högst. Efter publiceringen sjönk dock pundet betydligt mer än den tidigare förstärkningen samtidigt sjönk brittiska räntor tillbaka efter mindre uppgångar tidigare.

"Jag tror inte att detta kommer att ändra förväntningarna om en räntehöjning i maj, men det sätt som pundet föll efter att statistiken publicerats visar att marknaden är lång pund, särskilt hedgefonder", sade Jordan Rochester, valutastrateg vid Nomura, till Reuters.

Tyska ZEW-index, som mäter sentimentet hos finansmarknadsaktörer, sjönk till -8,2 i april från 5,1 i mars. Det var lägre än de -1,0 som väntades enligt Reuters prognosenkät och den lägsta noteringen sedan november 2012.

Enligt ZEW var handelskonflikterna och Syrienoro de viktigaste skälen till det sjunkande investerarsentimentet i april, men vikande tyska data under första kvartalet påverkade också utfallet.

Commerzbank tonar dock ned nedgången i ZEW-index och konstaterar att undersökningen ofta har gett falska signaler de senaste åren.

"I vilken utsträckning ekonomin faktiskt tappar momentum, på grund av Trumps protektionism och andra faktorer, kommer att visas nästa vecka i PMI och IFO-index", skrev Commerzbanksekonomen Ralph Solveen i ett kundbrev.

Svenska statsobligationsräntor sjönk svagt över hela linjen på tisdagen, tioårsräntan ner 1 punkt, till 0,67 procent, samtidigt som räntan på den tyska motsvarigheten sjönk lika mycket, till 0,52 procent.

Efter nya försök på uppsidan, till 10:4461 som högst, vänder euron något ner mot kronan i eftermiddagens handel. Vid stängning var noteringen strax under 10:40, ner 2 öre jämfört med måndagens svenska stängning. Dollarn stärktes samtidigt knappt 1 öre mot kronan, till 8:42, och TCW-index sjönk till 139,26 (139,43).

Amerikanska statsobligationsräntor steg sammantaget i måndagens handel men sjönk tillbaka något efter svensk stängning. På tisdagen vände USA-räntor med korta löptider åter något upp medan långa räntor rörde sig mindre vid stängning noterades tioårsräntan till 2,84 procent, ner 1 punkt jämfört med vid samma tid på måndagen. Tvåårsräntan steg samtidigt 1 punkt, till 2,39 procent, en ny högstanotering sedan hösten 2008.

USA-data på tisdagen visade att takten i bostadsbyggandet steg 1,9 procent i mars. Det var något under prognos, men ökningen skedde från en tydligt uppreviderad nivå i februari. Byggandet av flerfamiljsbostäder ökade 14,4 procent medan byggandet av enfamiljsbostäder sjönk 3,7 procent.

Industriproduktionen i USA steg 0,5 procent i mars, något över väntade +0,4 procent, efter en uppgång med reviderade 1,0 procent i februari (+1,1).

Internationella valutafonden (IMF) lämnade prognoserna för den globala BNP-tillväxten oförändrade på +3,9 procent för såväl 2018 som 2019 i vårprognosen som publicerades på tisdagen (jämfört med prognosuppdateringen i januari). Prognoserna för USA höjs dock till +2,9 respektive +2,7 procent, från 2,7 respektive 2,5 procent tidigare, och prognosen för euroområdet 2018 höjs från +2,2 till +2,4 procent.

IMF konstaterar samtidigt att inflationen nu ökar, till följd av högre råvarupriser och minskade output-gap. Kärninflationen (exklusive energi och livsmedel) är fortsatt svag i utvecklade ekonomier, men verkar nu vara på väg upp och spås stiga gradvis framöver när de strama arbetsmarknaderna på många håll leder till högre löneökningar.

IMF förordar fortsatt penningpolitiskt stöd i euroområdet och Japan, men gradvisa åtstramningar i USA och Storbritannien. För USA ser IMF en styrränta runt 2,50 procent i slutet av 2018 och runt 3,50 procent i slutet av 2019.

Enligt IMF är riskbilden mot tillväxten i stort sett balanserad i närtid, men nedåtriskerna dominerar på längre sikt.

"Med fortsatt mjuka finansiella förhållanden och ihållande låg inflation som har krävt en långvarig penningpolitisk ackommodering, kan en potentiell ytterligare uppbyggnad av finansiella sårbarheter leda till en snabb åtstramning av globala finansiella förhållanden, vilket skulle dämpa förtroende och tillväxt. Stödet för tillväxten som kommer från procyklisk politik, inklusive USA, kommer så småningom att behöva vändas", skriver IMF.

Ytterligare risker som pekas ut mot prognosen är protektionism och geopolitisk oro.

Data på tisdagsmorgonen visade att Kinas BNP steg 6,8 procent under första kvartalet, det var något över de 6,7 procent som väntades i Reuters prognosenkät och tredje kvartalet i rad med samma tillväxttakt.

Jämfört med föregående kvartal steg BNP 1,4 procent under första kvartalet, ner från 1,6 procent under fjärde kvartalet och den svagaste kvartalsförändringen sedan första kvartalet 2016.

Capital Economic noterar i ett kundbrev, med reservation för att Kinas faktiska tillväxt "nästan säkert" är lägre än vad officiella data påstår, att den stora bilden är att Kinas ekonomiska momentum hölls uppe ganska väl under första kvartalet, då minskade utsläppskontroller gav utrymme för en återhämtning för industrin.

Ökningstakten för industriproduktionen dämpades dock till 6,0 procent i mars från 6,2 procent i februari (väntat 6,2). För detaljhandeln steg däremot tillväxttakten till 10,1 procent i mars från 9,7 procent i januari-februari (väntat 9,9%).

Kinas centralbank (PBOC) meddelade senare att man sänker reservkraven för vissa kvalificerade banker med 1 procentenhet. Enligt ett uttalande görs sänkningen för att stödja mindre företag, säkra stabil likviditet i banksystemet och förbättra dess struktur.

Omkring 900 miljarder yuan av de reserver som frigörs ska dock användas till att återbetala medellånga finansieringslån till centralbanken. Det sänkta reservkravet frigör dock också ytterligare 400 miljarder yuan.

Per-Anders Degerman +46 8 5191 7936

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare - Här handlar du aktier billigast

Vad tycker du?

pagehit