OMX30 1 506 -0,9%  OMXH25 3 960 -0,5%  Bitcoin 6 308,90 -1,3%  Dow 25 286 -0,4%  Nas 6 831 0,0%  EUR 10,2758 0,5%  USD 9,1181 0,7%  Olja 66,1 1,1%  Guld 1 200 -0,2% 
Publicerad 2018-05-12 06:20 av FinWire

DNB Renewable Energy ser stora möjligheter i små och medelstora bolag inom förnybar energi - förvaltarintervju

DNB Renewable Energy är en aktiefond som investerar inom sektorn förnybar energi och som försöker ta tillvara på de möjligheter som omställningen från traditionella energikällor till mer kostnadseffektiva och miljövänliga alternativ medför. Fonden förvaltas från Norge av Jon Sigurdsen och Christian Rom.

I en intervju med Finwire ger Sigurdsen och Rom bland annat sin syn på vad som driver utvecklingen i branschen, varför de väljer bort högprofilerade bolag som elbilsproducenten Tesla samt vilken roll tillväxtmarknader kommer spela för branschens utveckling framåt.

En analysdriven investeringsprocess

Sigurdsen betonar att fonden har en tydligt analysdriven investeringsprocess, där man utifrån en fundamental ansats tittar på bolag inom sektorn och försöker göra en bedömning av bolagens tillväxtpotential. Då tillväxt ska vara det drivande temat innebär det att fonden normalt sett tittar på mindre till medelstora bolag snarare än stora jättar (bolag över 10 miljarder dollar) som tenderar att bli "konglomeratliknande".

Geografiskt är fonden primärt exponerad mot USA, Kina och Kanada men fondens exponering har under de senaste fem åren blivit större i USA. Detta är enligt Christian Rom ett resultat av att "en viktig hörnpelare i strategin är att bolagen ska skapa aktieägarvärde, vilket inte alltid är fokus bland kinesiska bolag".

Fonden håller en koncentrerad portfölj på mellan 25-45 innehav och är idag investerad i cirka 30 innehav över fondens olika delsektorer som innefattar alltifrån vindkraft, solkraft och biobränsle till energieffektivisering och bränsleceller. Fonden har för närvarande ett svenskt innehav i Gränges.

Starka tillväxttrender ger comeback för sektorn

Den förnybara energisektorn har över tid haft stora utmaningar, vilket också påverkat fondens avkastning historiskt.

DNB Renewable Energy lanserades 2007 och tappade under finanskrisen 2008 nära 50 procent. Mycket av det initiala tappet återhämtades redan 2009 och sedan dess har fondens avkastning varit betydligt bättre än jämförelseindex. Hittills i år har den stigit med cirka 12 procent och är uppe på historiska högstanoteringar.

"Sektorns historiskt svaga utveckling förklaras mycket av en svag råvarusektor generellt, vilket varit en direkt följd av finanskrisen. Förnybar energi har setts som ett substitut till fossila bränslen och därmed dragits med i den allmänna prisnedgång som karaktäriserat naturgas, olja och kol", säger Rom och fortsätter:

"Även om prisutvecklingen varit volatil ser vi en betydligt bättre trend för råvaror sedan början på 2017, vilket också gynnat den förnybara energisektorn. Det som nu sker inom förnybar energi är att sektorn i större utsträckning kan konkurrera på pris och inte är lika beroende av subventioner, det är en mycket intressant utveckling."

Förvaltarna nämner ett antal tillväxttrender som driver på utvecklingen för förnybar energi och som man menar talar för att sektorn kommer ha en fortsatt god utveckling även framöver. En sådan trend är energieffektivisering.

"Energieffektivisering är vår största exponering där vi idag har cirka 30 procents portföljvikt. Det handlar om investeringar i bolag som effektiviserar energiförbrukning för exempelvis transportsektorn eller som ersätter gammal teknik med mer kostnadseffektiv sådan, såsom LED-belysning", säger Sigurdsen.

"Vår näst största investering är i bolag som producerar den förnybara energin såsom vindparker, solparker och vattenverk. På tredje plats kommer biobränsle som är ett direkt substitut till olja och som kan erbjuda stora möjligheter framöver."

Fokuserar på aktieägarvänliga värdebolag

Sigurdsen och Rom har en gedigen modell för hur de analyserar bolag och hur de kommer fram till sina investeringsobjekt. I grunden är det en värdebaserad modell vilket innebär att man typiskt sett inte investerar i bolag till höga multiplar utan snarare letar efter billiga alternativ som av olika anledningar kan stå inför omvärderingar. Fokus på bolagets förmåga att skapa aktieägarvärde är centralt, vilket är en av anledningarna till att man inte har elbilstillverkaren Tesla i portföljen.

"Vi hoppas på stor Tesla succé men investerar hellre i underleverantörer till bolaget. Vi anser att optimismen kring bolaget är väl stor och värderingen ansträngd, bolaget kommer sannolikt behöva mer pengar vilket leder till utspädning och dessutom finns det stora optionsprogram som man kan ha synpunkter på som aktieägare", säger Sigurdsen.

Hot och möjligheter framåt

När det gäller hotbilden mot sektorns framtida tillväxt nämner förvaltarteamet att solsektorn har varit problematisk vad avser bolagens förmåga att skapa lönsamhet, vilket har att göra med att priserna dumpats av kinesiska aktörer. Inom vindkraft har detta varit mindre av ett problem då branschen är så pass konsoliderad.

En annan hotbild som nämns är den politiska agendan under Trump, vilken ännu är höljd i visst dunkel. Hittills menar Sigurdsen dock att Trump haft en mer positiv effekt för den förnybara energisektorn än vad man skulle kunna tro. Bland annat har initiativ tagits för att öka användningen av biobränsle.

Ser man till branschens tillväxt framåt menar Sigurdsen att Kina kommer vara en mycket viktig spelare. Landet tar hela tiden nya initiativ inom klimatfrågan för att komma till rätta med sina stora problem vad avser luftföroreningar. Man har också kommit väldigt långt på tekniksidan. Ett land som han menar kommer få ännu större betydelse för efterfrågan är Indien där utvecklingen inte kommit lika långt men där behoven och problembilden liknar den som finns i Kina.

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare - Här handlar du aktier billigast

Vad tycker du?

Fondfinder

Fondnamn:
Fondförvaltare:
Fondtyp:
 
Teckningsarvode:
Minimiålder:
Valutor:
Årsperformance:
Volym:
Sortera efter:
Sök
pagehit