OMX30 1 488 1,5%  OMXH25 3 819 2,4%  Bitcoin 3 488,92 1,4%  Dow 24 370 -0,2%  Nas 6 704 0,3%  EUR 10,3510 0,6%  USD 9,1255 0,4%  Olja 61,0 0,9%  Guld 1 246 0,3% 
Publicerad 2018-12-06 11:31 av FinWire

Catella Hedgefonds chefsförvaltare anser det fel att likställa hedgefonder med allokeringsfonder - intervju

Det har varit en turbulent höst på världens finansiella marknader med kraftiga börsras under oktober månad och fortsatt osäkerhet under november.

I denna miljö brukar investerare söka sig till trygga hamnar såsom hedgefonder. Men hedgefonder har inte alls lyckats under senare tid, tvärtom. Nu höjs kritiska röster som påtalar fondernas oförmåga att skapa avkastning och som samtidigt sätter de relativt höga avgifterna under lupp.

I en intervju med nyhetsbyrån Finwire gav Thomas Elofsson, chefsförvaltare av Catella Hedgefond, sin syn på kritiken.

"Det har varit ett generellt svårt år för aktiv förvaltning och hedgefonder har inte lyckats med uppdraget att skapa absolut avkastning. Även om det är svårt att diskutera en heterogen tillgångsklass som hedgefonder som grupp, kan man konstatera att en strategi som equity long/short, där förvaltarna köper vad man anser är billiga bolag och blankar dyra motsvarigheter, i många fall inte alls fungerat under 2018. Över tid bör detta dock jämna ut sig”, säger Elofsson som pekar på att vändpunkter i marknaden brukar vara svåra för hedgefonder.

“Vi har haft en hygglig trend sedan marknaden bottnade ur 2015/2016. Att fånga upp en vändpunkt i en sådan trend har visat sig svårt för aktivt förvaltade fonder, hedgefonder inkluderat.”

Vad gäller Catellas hedgefonder säger Elofsson att den svåra miljön återspeglas i de mandat som man förvaltar.

“När det gäller den stora hedgefonden, Catella Hedgefond, är vi långt ifrån nöjda med året men jag tycker ändå att vi kom ur oktober med hedern i behåll. Problemet för oss är att vi levererat alldeles för låg avkastning innan dess”, säger Elofsson som pekar på att såväl bolagsspecifik risk som en sämre än förväntad utveckling för ränteportföljen förklarar den negativa utvecklingen under året.

Elofsson säger att risken tagits ned i hedgefonderna för att på ett samlat sätt försöka få en överblick av situationen, det gäller särskilt de delar av portföljerna som gått allra sämst.

Avgiften ska återspegla jobbet som läggs ner

Gällande kritiken om hedgefondernas relativt höga avgifter, där det utöver en fast avgift åläggs ett prestationsbaserat arvode när fondens avkastning överstiger den korta räntan, säger Elofsson att avgiften ska reflektera det jobb som läggs ned.

“Jag tycker man måste se avgiften från två håll. Den tjänsten vi försöker utföra och det jobb som läggs ned är ju detsamma, även i perioder av mindre bra avkastning. Sen tycker jag man ska ställa jobbet i relation till möjligheterna på marknaden. I takt med att den riskfria räntan har gått ner så har det också blivit mer utmanande att skapa avkastning. Det ställer egentligen högre krav på det underliggande arbetet i fonden.”

“Om man som hedgefond fyller sin funktion i en portfölj, det vill säga att man tillför någonting som har en högre riskjusterad avkastning och har en annorlunda avkastningsprofil, anser jag att värdet av denna typ av fond är högre idag än tidigare, naturligtvis givet att man också skapar denna avkastning.”

Elofsson menar att det inte blivit svårare att bedriva aktiv förvaltning även om årets resultat visat sig otillfredsställande. Tvärtom menar han att hedgefonders aktiva förvaltningssätt brukar fungera särskilt väl i svåra tider och han tror det kommer gälla framöver också.

“Om man tror att hedgefonder spelat ut sin roll och att detta är ett tillgångsslag som man helst bör lämna givet den senaste tidens utveckling så blir ju avgiftsfrågan sekundär. Jag är övertygad om att så inte är fallet”, säger förvaltaren.

Olika hedgefonder fyller olika syften

Elofsson understryker att olika hedgefonder fyller olika syften och att man noga ska tänka igenom vad man vill att exponeringen ska bidra med innan man investerar. Han förordar även att man köper flera snarare än lägger alla ägg i samma korg.

“Universumet av hedgefonder sträcker sig över många olika strategier och risknivåer. Det finns alltifrån marknadsneutrala fonder med mycket låg risk till aktiebaserade hedgefonder som till och med har högre risk än aktiemarknaden.”

“Är du ute efter en hedgefond som ska komplettera en lågriskinvestering som räntor eller till och med kassa är det en viss typ av fond. Om du ser hedgefonden som en alternativ aktieexponering är det en annan. Det är klokt att sprida sina risker inom fondkategorin och se hedgefonder som en byggsten i en större portfölj.”

En hedgefond är inte en allokeringsfond

Att som investerare överväga att byta ut sin hedgefond mot ett billigare alternativ såsom en blandfond där pengar aktivt fördelas mellan räntor och aktier, tycker Elofsson inte är en bra idé.

“Om man tittar på en lång historik så tenderar samvariationen mellan obligationer och aktier att röra på sig, den är inte statisk. En blandfond som har placerat 50 procent i aktier och 50 procent i obligationer, har under de senaste tio åren presterat väldigt bra. Det har att göra med att centralbankerna dragit ner räntorna under perioden samtidigt som aktier utvecklats väl.”

“Skulle vi tvärtemot få en miljö med stigande räntor, vilket inte är osannolikt givet de låga nivåer vi befinner oss på idag, samtidigt som börsavkastningen blir svag, då blir effekten den omvända. Investeraren förlorar såväl på obligationsbenet som aktiebenet.”

“En hedgefond, givet sitt betydligt flexiblare mandat, ser jag i ett sådant marknadsläge som en betydligt bättre investering. Att jämföra hedgefonder med allokeringsfonder blir som att jämföra äpplen och päron”, avslutar Elofsson.

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare - Här handlar du aktier billigast

Vad tycker du?

Fondfinder

Fondnamn:
Fondförvaltare:
Fondtyp:
 
Teckningsarvode:
Minimiålder:
Valutor:
Årsperformance:
Volym:
Sortera efter:
Sök
pagehit