Råvarufonder

Fonder som investerar sina finansiella medel i värdepapper inom råvarusektorn kallas för råvarufonder. Man kan tex investera i guld, gruvnäring, olja men även vete. Med hjälp av råvarufonder kan en investerare utnyttja möjligheterna på de globala råvarumarknader. Med hjälp av råvarufonder kan en investerare antingen deltai en uppåtgående marknad men även i en nedåtgående marknad, genom begränsade kort-positioner.
Namn Ticker Fondförvaltare Valuta 1-Y Perf. % 3-Y Perf. % 5-Y Perf. % Volym (mio.)
Sida: