Räntefonder

Räntefonder består framförallt av räntepapper, så som pandbrev och obligationer. De enskilda räntefonder skiljer sig från varandra beroende på löptid, emittent eller områden där man investerar. Investeraren får regelbunden avkastning i denna fondkategori eftersom det finns en rätt till räntebetalning på emittentens sida. Räntenivåerna av en räntefond är antingen stabil eller variabel under löptiden som är ofta förutbestämt. Räntefonder är lämpliga för investerarna med medellång investeringshorisont.
Namn Ticker Fondförvaltare Valuta 1-Y Perf. % 3-Y Perf. % 5-Y Perf. % Volym (mio.)
Sida: