Penningmarknadsfonder

Penningmarknadsfonder investerar endast i värdepapper med kort löptid. Därför kan hela kapitalet investeras i bankkonto, dagslikvider, kortfristiga insättningar eller andra värdepapper med kort löptid dvs regelbunden räntejustering. Avkastningen påverkas nästan helt av den kortfristiga räntenivån. Därför passar penningmarknadsfonder till investerare som behöver tillgång till sina finansiella medel med kort varsel.
Namn Ticker Fondförvaltare Valuta 1-Y Perf. % 3-Y Perf. % 5-Y Perf. % Volym (mio.)
Sida: