Alternative Investments

Alternative Investments (alternativa investeringar) betecknar investeringar som skiljer sig från de klassiska investeringar på kaptialmarknaden (aktier, penningmarknad, räntepapper). I begreppt "Alternative Investments" kan bla ingår hedgefonder, private equity eller råvarufonder. Målet av Alternative Investments är att tjäna pengar i varje marknadsläge, även under bear-marknader. För att uppnå detta använder man komplexa finansinstrument. Alternative Investments nöjer sig inte att slå en viss benchmark. Den högre investeringsrisken av Alternative Investments ställs emot en högre vinstpotential.
Namn Ticker Fondförvaltare Valuta 1-Y Perf. % 3-Y Perf. % 5-Y Perf. % Volym (mio.)
Sida: