Absolute Return

Med Absolut Return fonder investerar man i investeringsfonder som sträver efter förbestämmda avkastningsmål, oberoende på marknadens utveckling. Absolute Return fonder har målsättningen att nå en avkastningen som är högre än penningmarknadsräntesats, i alla marknadslägen. För att uppnå målet att generera en vinst, utan att vara beroende på marknadsläget, har Absolute Return fonder en aktiv förvaltning som anpassar sin investeringspolicy. Absolute Return fonder mätar sig inte med benchmarks så som aktieindex.
Namn Ticker Fondförvaltare Valuta 1-Y Perf. % 3-Y Perf. % 5-Y Perf. % Volym (mio.)
Sida: