OMX30 1 448 -0,3%  OMXH25 3 763 -0,4%  Bitcoin 3 786,60 2,0%  Dow 23 676 0,4%  Nas 6 492 0,7%  EUR 10,3121 0,1%  USD 9,0477 -0,2%  Olja 56,5 0,7%  Guld 1 250 0,1% 
Publicerad 2018-05-16 14:00 av GlobeNewswire

Stämmokommuniké från årsstämma i Vostok New Ventures Ltd

Årsstämma i Vostok New Ventures Ltd (”Bolaget”) hölls onsdagen den 16 maj 2018 kl. 10.00 i lokal ”The Grand Room” på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm.

Stockholm, May 16, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) --

På stämman hade aktieägarna att ta ställning till ett antal ärenden, bl a beslutades följande:

-    Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för perioden 1 januari 2017 - 31 december 2017 samt balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2017. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att moderbolagets balanserade vinstmedel om 733 850 TUSD och övrigt tillskjutet kapital om 246 064 TUSD, inklusive årets vinst om 3 417 TUSD, balanseras och att ingen utdelning ska lämnas.

-    Lars O Grönstedt, Per Brilioth, Josh Blachman, Keith Richman, Ylva Lindqvist och Victoria Grace omvaldes som styrelseledamöter och Lars O Grönstedt omvaldes till styrelsens ordförande. Samtliga valdes för perioden intill slutet av årsstämman 2019. Vidare beslutades att ett totalt styrelsearvode (inklusive ersättning för utskottsarbete) ska utgå med ett belopp om 479 000 USD, av vilket 155 000 USD ska utgå till styrelsens ordförande och 75 000 USD till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställd i Bolaget och att en total ersättning om 24 000 USD föreslås för utskottsarbete, varav 6 000 USD till envar av två ledamöter i revisionsutskottet och 6 000 USD till envar av två ledamöter i ersättningsutskottet. Styrelsen i sin helhet kommer fortsatt utgöra Bolagets investeringsutskott.

-    Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor.

-    Årsstämman antog valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2019.

-    Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare m.m.

-    Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018 kl. 14.00 CEST.

Bilaga

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare - Här handlar du aktier billigast

Vad tycker du?

ytterligare nyheter

Analyser om Vostok New Ventures Ltd Swedish Depository Receipts

ytterligare analyser

Lägg till instrument

pagehit