OMX30 1 621 0,1%  OMXH25 3 880 -0,3%  OMXC20 1 013 0,2%  Dow 24 386 0,2%  Nas 6 394 0,8%  EUR 9,9318 -0,7%  USD 8,4345 -0,8%  Olja 65,7 1,4%  Guld 1 243 0,1% 
Publicerad 2017-12-07 09:59 av Direkt

SN-PROGNOS: BNP +2,4% 2017, +2,5% 2018, +2,0% (NY)

(Tillägg: på flera ställen i texten)

STOCKHOLM (Direkt) Tillväxttoppen är passerad, men svensk BNP väntas ändå fortsätta att växa i relativt hög takt. Liksom tidigare bedöms den internationella konjunkturen i kombination med en fortsatt svag krona vara nyckelfaktorer bakom BNP-tillväxten

Det skriver Svenskt Näringsliv, SN, i en konjunkturprognos som presenterades på torsdagen.

"Exporten blir ett draglok i ekonomin samtidigt som den inhemska efterfrågan bidrar mindre. Den svagare inhemska efterfrågan beror på minskad tillväxt i privat konsumtion, bland annat drivet av ökat försiktighetssparande, och lägre bygginvesteringar när bostadsmarknaden mattas av", skriver Svenskt Näringsliv.

Sveriges BNP väntas öka 2,4 procent 2017, 2,5 procent 2018, och 2,0 procent 2019.

Även om Sverige förblir i en högkonjunktur de kommande åren är tillväxttoppen tydligt passerad.

"Liksom under de senaste åren förklaras BNP-tillväxten även under de kommande åren i betydande utsträckning av en ökad befolkning och en expansiv penningpolitik. Mätt som BNP per capita har tillväxten i Sverige varit förhållandevis måttlig och inte heller utmärkt sig positivt jämfört med övriga länder", skriver Svenskt Näringsliv som ser ett ökat behov av att ta hänsyn till just BNP per capita.

Sysselsättningen väntas fortsätta att öka i god takt och arbetslösheten sjunka från 6,6 procent i år till 6,3 procent nästa år och 6,2 procent 2019.

"Men bakom de genomsnittliga siffrorna för arbetsmarknaden finns en mycket problematisk situation för grupper som riskerar att hamna helt utanför. Arbetslösheten för inrikes födda är 4,4 procent samtidigt som den för utrikes födda är hela 16 procent", skriver Svenskt Näringsliv.

De ser också betydande matchningsproblem, där allt fler företag har svårt att hitta arbetskraft samtidigt som antalet vakanser är högre än någonsin. Bristen på arbetskraft väntas fortsätta att vara ett viktigt hinder för tillväxten.

"Strukturreformer för arbetsmarknaden brådskar", skriver de.

Bostadsmarknaden pekas ut som en risk för svensk ekonomi. Svenskt Näringsliv bedömer dock risken för ett större boprisras, med stora negativa makroekonomiska effekter, som relativt liten.

"Arbetslösheten sjunker och arbetslöshetsriskerna är fortsatt låga. Samtidigt förbättras den internationella konjunkturen", skriver de.

Inflationen mätt som KPIF väntas åter sjunka tillbaka under Riksbankens 2-procentsmål under 2018, när effekterna av energiprisuppgången klingar av och kronan börjar stärkas, samtidigt som den strukturella prispressen från ökad internationell konkurrens består.

Eftersom Riksbanken uttalat sagt att kronan inte får stärkas för snabbt väntas Riksbanken avvakta ECB:s agerande innan de på allvar påbörjar någon normalisering av penningpolitiken. ECB väntas avsluta sina obligationsköp nästa år och sedan under 2019 inleda försiktiga räntehöjningar.

"ECB:s agerande skapar en viss rörelsefrihet för Riksbanken under 2018 och än mer under 2019", skriver Svenskt Näringsliv.

De bedömer att Riksbanken kan komma att höja reporäntan till -0,25 procent under 2018 och sedan fortsätta och höja den till 0,25-0,50 procent i slutet av 2019.

"Den fortsatt låga inflationen och långsamma inflationsuppgången innebär dock att sannolikheten för senare räntehöjningar både i Europa och i Sverige är betydande. Kombinationen av ökad e-handel, en alltmer internationaliserad arbetsmarknad och låga löneökningar är faktorer som talar för ett långvarigt lågt ränteläge", skriver Svenskt Näringsliv.

SN                 2017    2018    2019
==============================================================
BNP                 2,4%    2,5%    2,0%
Arbetslöshet            6,6%    6,3%    6,2%
KPI                 1,8%    2,0%    2,2%
==============================================================

Bild: BNP-prognos

image

Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare - Här handlar du aktier billigast

Vad tycker du?

Lägg till instrument

pagehit