OMX30 1 506 -0,9%  OMXH25 3 966 -0,3%  Bitcoin 6 306,47 -1,4%  Dow 25 286 -0,4%  Nas 6 831 0,0%  EUR 10,2751 0,5%  USD 9,1200 0,7%  Olja 65,8 0,8%  Guld 1 200 -0,2% 
Publicerad 2018-07-13 07:18 av FinWire

Pandox rapporterar ett minskande nettoresultat på 763 miljoner kronor, substansvärdet steg (uppdaterad)

(Uppdateringen avser tillägg av bolagskommentarer)

Hotellfastighetsbolaget Pandox redovisar minskad nettovinst.

Pandoxs hyresintäkter uppgick till 739 miljoner kronor under andra kvartalet (547), en ökning med 35 procent mot föregående år.

Bolagets vd Anders Nissen skriver i rapporten att drivkrafterna var lönsamma förvärv på nya stora hotellmarknader, en fortsatt stark utveckling i Bryssel samt en god underliggande efterfrågan i hotellmarknaden.”De under 2017 förvärvade förvaltningsfastigheterna i Storbritannien och Irland, vilka inte ingår i jämförbar portfölj, visade stark tillväxt. Den jämförbara tillväxten (proforma) i intäkter för dessa fastigheter uppskattas till cirka 10 procent i det andra kvartalet. För Operatörsverksamhet var ökningstakten fortsatt god både i intäkter och driftnetto.

Vd:n delger även att Pandox portföljförvärv i Storbritannien och Irland har fått en god start och hotellfastigheterna utvecklades mycket väl i kvartalet. Hotellen i portföljen är genomgående välrenoverade med starka lägen i expansiva regionala centralorter som Glasgow, Belfast, Dublin, Manchester och Birmingham.

Pandox ser fortsatt god potential för hotellen att ta marknadsandelar i takt med att redan genomförda renoveringar får full effekt. Arbetet med att ytterligare utveckla hotellprodukterna genom smarta investeringar, till exempel genom fler bäddar och fler rum, är i tidig fas men bedöms bidra positivt över tid.

Tillväxten på hotellmarknaden är i linje med Pandox förväntningar och hotellfastigheterna utvecklas generellt sett väl i sina respektive delmarknader, enligt vd:n. Marknadsförutsättningarna är totalt sett gynnsamma, bedömer han.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 153,97 kronor (132,55). I föregående kvartal var värdet 151,81 kronor per aktie.

Resultatet före skatt var 844 miljoner kronor (1 122).

De finansiella kostnaderna ökade. Förändringen förklaras framförallt av ökade räntebärande skulder efter genomförda förvärv där skuld i utländsk valuta har ökat. Pandox har valt att säkra en större del av låneportföljen än tidigare, vilket medfört högre kostnader för räntederivat.

Orealiserade värdeförändringar för Förvaltningsfastigheter uppgick till 445 (942) miljoner kronor och förklaras av en kombination av högre kassaflöden och lägre direktavkastningskrav i jämförbar portfölj, skriver bolaget.

Resultatet efter skatt blev 763 miljoner kronor (887), en minskning med 14 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 4,53 kronor (5,61), vilket innebär en minskning med 19 procent mot föregående år.


[Tabell 1]

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare - Här handlar du aktier billigast

Vad tycker du?

ytterligare nyheter

Analyser om Pandox AB (B)

ytterligare analyser

Lägg till instrument

Aktier i denna artikel

153,20
-0,52%
Pandox AB (B)
pagehit