OMX30 1 623 0,7%  OMXH25 4 195 0,2%  Bitcoin 6 386,39 -0,2%  Dow 25 669 0,4%  Nas 7 378 0,0%  EUR 10,4697 0,0%  USD 9,1571 0,0%  Olja 71,9 0,6%  Guld 1 189 0,2% 
Publicerad 2018-03-12 05:58 av Direkt

MAKRO: NÅGRA HÅLLPUNKTER KOMMANDE VECKA (OMS)

(Sändes även fredagen den 9/3)

TISDAG DEN 13 MARS

==================

kl 11.00: OECD: interimsprognos

I föregående stora prognos, i november, väntade OECD att global-BNP skulle öka 3,7% i år och 3,6% 2019. Organisationen konstaterade att utsikterna hade förbättrats på kort sikt, tilläxten beskrevs som den starkaste sedan 2010 och uppgången var mer synkroniserad mellan länderna. OECD påpekade dock samtidigt att det fortsatt krävdes mer åtgärder för att skapa en uthålligt högre och inkluderande tillväxte på medellång sikt.

kl 13.30: USA: KPI februari

I januari var inflationstakten oförändrad jämfört med i december, såväl totalt (2,1%) som för kärninflationen (1,8%), men det var ändå högre än väntat och analytiker noterade särskilt att KPI exklusive livsmedel och energi steg med 0,3% mellan december och januari - den största månadsökningen på tolv månader.

"Högre inflation är redan här och Fed kommer att tvingas svara snart", skrev Capital Economics i en respons på statistiken.

Commerzbank noterar nu i ett kundbrev att många investerare nu oroar sig för att perioden med låg inflation i USA är över, enligt bankens egen bedömning är dock sannolikheten för en abrupt vändning till en inflation över målet, efter flera år under, är tämligen låg. De påminner också om att kärnpriserna steg med 0,3% i januari, jämfört med i december, såväl 2013 som 2016 och 2017 utan att inflationstakten steg uthålligt. Commerzbanks bedömning är visserligen att USA-inflationen kommer att stiga, men endast gradvis, som ett resultat av högre kapacitetsutnyttjande i ekonomin.

Konsensusprognoserna pekar nu mot en oförändrad inflationstakt i februari jämfört med i januari, 2,1% för totala KPI och 1,8% för kärn-KPI, och att prisökningen jämfört med januari var 0,2% för båda måtten.

ONSDAG DEN 14 MARS

==================

kl 3.00: Kina: industriproduktion, detaljhandel, investeringar februari

Ökningstakten för industriproduktionen väntas ha dämpats till 6,1% i februari, från 6,2% i januari. För detaljhandeln väntas däremot en ökning till 9,8%, från 9,4%.

kl 9.00: Valueguard: bostadspriser februari

Efter höstens nedgång vände bostadspriserna upp rejält i januari och ökade 3,4% m/m. Säsongsmässigt brukar priserna stiga kraftigt i januari, men de var upp även säsongsrensat, med 0,7%, vilket förvånade bedömare.

Analytikernas förväntningar inför februaristatistiken spretar en del, med allt ifrån en stark säsongsrensad uppgång till en möjlig nedgång, och de påpekar att det finns osäkerheter i närtid med det skärpta amorteringskravet och ett fortsatt stort utbud.

kl 9.30: SCB: KPI februari

I januari överraskade inflationen rejält på nedsidan och kom in klart under Riksbankens inte ens veckogamla och nedjusterade prognos, mycket beroende på en fortsatt svag utveckling för tjänstepriserna. I februari väntas återigen ett utfall under Riksbankens prognos. Analytikerna i SME Direkts enkät räknar med att KPIF-inflationen ligger kvar på 1,7% (Riksbanken har 1,9% i sin prognos). KPIF exklusive energi väntas vara stabil på 1,5% y/y (Riksbankens prognos är 1,7%).

kl 13.30: USA: detaljhandel februari

Utfallet för januari blev en besvikelse, -0,3% totalt och oförändrat exklusive bilar, men det följde på en stark försäljningsutveckling under hösten. Enligt vissa ekonomer kunde också det relativt svaga januariutfallet åtminstone delvis förklaras av en lägre försäljning av presentkort under helghandeln 2017.

Prognoserna pekar nu mot att försäljningen återhämtade sig i februari och steg med 0,3% såväl totalt som exklusive bilar.

TORSDAG DEN 15 MARS

===================

kl 8.00: TNS Prospera: inflationsförväntningar - stora enkäten

I föregående stora mätning, i december, hade inflationsförväntningarna i hela gruppen dämpats något för alla perioder, till 1,8, 2,0 respektive 2,1%, för KPI. KPIF-förväntningarna, som mättes för första gången, uppmättes till 1,9, 1,9 respektive 2,0%.

Nedgångarna i förväntningarna speglade därmed den dämpning som hade noterats i de faktiska inflationsutfallen under hösten efter att inflationstakten tillfälligt överstigit 2 procent under sommaren, och fortsatt svaga inflationsutfall under vintern skulle därmed kunna öppna för en ytterligare dämpning i förväntningarna i denna mätning.

Danske Bank noterar i ett kundbrev att inflationsförväntningarna ändå, i snitt, ligger i linje med inflationsmålet, vilket är positivt för Riksbanken. Danske-ekonomerna rekommenderar dock att man tittar lite extra på löneförväntningarna, som har förblivit låga samtidigt som inflationsförväntningarna tidigare vänt upp från låga nivåer.

"Skälet till att Riksbanken nyligen reviderade ner inflationsprognoserna (2018) var att just löneutvecklingen på nytt inte levt upp till förväntningarna", skriver Danske-ekonomerna.

De tillägger att Riksbankens löneprognos ändå är betydligt mer "optimistisk" än arbetsmarknadens parter.

"Enligt den senaste mätningen räknade arbetsgivarna med en löneökningstakt om två år på 2,4% och motsvarande siffra för facken var 2,8% - en ganska begränsad skillnad.

"Riksbanken å sin sina räknar med 3,4% - utanför intervallet alltså", skriver Danske-ekonomerna.

kl 9.30: SCB: arbetslöshet februari

Den säsongsrensade arbetslösheten väntas ha legat kvar på 6,5%.

kl 10.00: Norges Bank: räntebesked

Norges bank har hållit styrräntan oförändrad på 0,50% sedan mars 2016, och det lär knappast ske någon förändring efter detta möte. Mer intressant blir sannolikt om de nya prognoserna i den penningpolitiska rapporten antyder någon förändring i ränteutsikterna framöver, i synnerhet givet att Norges Bank nu har sänkt sitt inflationsmål till 2,0%, från 2,5% tidigare.

I föregående penningpolitiska rapport, i december, justerades räntebanan upp något på längre sikt men inte så mycket på kortare sikt, och budskapet från banken var att räntan skulle ligga kvar på 0,5% till hösten 2018 för att därefter stiga gradvis.

Ekonomerna på Nordea i Oslo tycker dock att en allt stramare arbetsmarknad, och det faktum att inflationen närmar sig Norges Banks nya mål, talar för att räntan bör höjas redan i september.

"Vi har haft en positiv syn på Norges ekonomi länge, en fortsatt stramare arbetsmarknad och en utplaning på bostadsmarknaden under våren, men utvecklingen de senaste månaderna har överraskat även oss på den positiva sidan", skriver Nordea-ekonomerna.

"Vi reviderar därför vår prognos för Norges bank och tidigarelägger den första höjningen från december till september. Vi spår också en extra höjning under 2019, till två totalt", fortsätter de.

SEB i Oslo tror också att Norges Banks nya räntebana kan komma att signalera en högre sannolikhet för att en första räntehöjning kommer i september.

"Vi räknar med att banken lyfter den korta änden i räntebanan något, för att signalera en första höjning i september som det mest troliga utfallet... Det är en mycket modest revidering från decemberbanan, men speglar bankens försiktiga hållning beroende på osäkerheten om effekterna när räntan är väldigt låg", skriver Erica Blomgren på SEB i Oslo i ett kundbrev.

kl 13.30: USA: Philadelphia Fed index mars

Indexet vände upp till 25,8 i februari, från 22,2 i januari, vilket var väl över väntade 21,1. Nu pekar dock prognoserna mot en dämpning till 22,5 i mars.

FREDAG DEN 16 MARS

==================

kl 14.15: USA: industriproduktion februari

Januariutfallet visade en oväntad nedgång med 0,1% (väntat +0,2) samtidigt som decemberutfallet reviderades ner till +0,4% från de oväntat höga +0,9% som rapporterats tidigare.

I februari väntas produktionen nu ha stigit 0,2%.

Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare - Här handlar du aktier billigast

Vad tycker du?

Lägg till instrument

pagehit