OMX30 1 618 -1,0%  OMXH25 3 936 -0,3%  OMXC20 1 002 -0,2%  Dow 23 358 -0,4%  Nas 6 315 -0,4%  EUR 9,9396 0,0%  USD 8,4326 0,0%  Olja 62,7 2,2%  Guld 1 294 1,4% 
Publicerad 2017-11-13 06:00 av Direkt

MAKRO: HÅLLPUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKA (OMS)

(Omsändning: sändes första gången 10/11)

STOCKHOLM (Direkt) Veckan som kommer domineras för svensk del av en rad bostadrelaterade data, men också KPI-utfallet för oktober. Utomlands står en del inflations- och detaljhandelsdata i fokus.

MÅNDAG DEN 13 NOVEMBER

======================

kl 13.00: FI: pressträff om styrelsens förslag till skärpt amorteringskrav för nya bolånetagare

När förslaget presenterades i maj var det utformat som att alla nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst ska amortera 1 procentenhet mer av bolånet per år än vad de skulle behövt göra i dag. I oktober senarelades det planerade införandet till mars 2018.

Nu ska styrelsen ta ställning till det slutliga förslaget, som sedan ska godkännas av regeringen. Finansminister Magdalena Andersson har hittills duckat med hänvisning till att något förslag inte finns på bordet.

Efter signaler om en inbromsande marknad har det kommit ökat tryck, inte minst från den politiska oppositionen, om att lägga förslaget på is. Även Bankföreningen är kritisk medan Riksbanken inte ser skäl att tveka.

TISDAG DEN 14 NOVEMBER

======================

kl 8.00: Tyskland: BNP (prel) 3 kv

Väntas ha ökat med 0,6% q/q, samma takt som under andra kvartalet.

Commerzbank ser också en tillväxt på 0,6%. Även om detaljer dröjer så väntas statistikmyndigheten peka på att framförallt investeringarna i maskiner och utrustning stigit betydligt. Den uppmuntrande trenden från de senaste två kvartalen skulle därmed vara intakt.

kl 9.00: Valueguard: bostadspriser oktober

Bostadspriserna har fått mycket uppmärksamhet på sistone, med tecken på överutbud och prispress på delar av marknaden. Valueguards HOX-index (för hela Sverige) sjönk 1,5 procent i september från augusti.

Nordea noterar att oktoberutfallet kommer att få mycket uppmärksamhet, och baserat på data från Booli Pro tror de på en nedgång totalt om 2,0% m/m, vilket skulle ge en årstakt på 3,5%, ned från 6,7% i september. I Stockholm väntas priset på bostadsrätter sjunka med 3,0% m/m.

Den nuvarande oron skulle kunna få bostadspriserna att sjunka ytterligare i november och få köparna att bli än mer avvaktande. Den kraftiga uppgången i byggandet har ökat riskerna, men detta är endast ett nödvändigt, men inte tillräckligt, villkor för en kraftigare priskorrektion.

"För att påverka bostadspriserna mer fundamentalt så kommer det troligtvis att krävas en förändring i hushållens bostadskostnader. Så länge som boräntorna förblir låga, vilket vi väntar oss även framöver, så är det trots allt svårt att se en mer markerad nedgång", skriver Nordea.

De tror därför på relativt stabila priser längre fram, även om riskerna ligger på nedsidan.

Även SEB och Swedbank har i analyser på senare tid pekat på att även om det kan bli en priskorrektion på kanske 5 procent det kommande året, så talar en stark arbetsmarknad, stigande disponibelinkomster, en dysfunktionell hyresmarknad och befolkningsökningen emot ett kraftigare prisfall.

kl 9.30: SCB: KPI oktober

Efter att ha överraskat på uppsidan fem månader i rad var KPIF-inflationen i september en liten besvikelse för Riksbanken.

Nu väntas enligt SME Direkts prognosenkät en nedgång till 2,0 procent i oktober från 2,3 procent i september, främst drivet av baseffekter från lägre energipriser men också då effekten från metodförändringen i paketresor, som förut dragit upp inflationen, nu klingar av. Riksbankens KPIF-prognos för oktober ligger på 1,9 procent.

kl 10.30: Storbritannien: KPI oktober

KPI-inflationen väntas stiga till 3,2% från 3,0% föregående månad, och därmed skulle BOE-chefen Mark Carney tvingas skriva brev till finansministern och förklarar varför inflationen ligger utanför toleransintervallet.

Bank of England antog i sin senaste inflationsrapport att KPI-inflationen skulle toppa på 3% i oktober, till följd av tidigare pundförsvagning och uppgång i energipriserna.

Inflationsprognosen längre fram var i stort oförändrad. Importpriserna får en allt mindre effekt på inflationen, men i stället ökar det inhemska inflationstrycket när lediga resurser tas i anspråk och lönetillväxten återhämtar sig.

BOE tycktes samtidigt tillfreds med marknadens antagande om ytterligare två räntehöjningar under prognosperioden.

kl 11.00: EMU: BNP (prel) 3 kv

Väntas ha ökat med 0,6% q/q i linje med det första estimatet. Andra kvartalet ökade BNP med 0,7% q/q.

EU-kommissionen reviderade nyligen upp sin prognos för BNP-tillväxten i euroområdet till 2,2% i år och 2,1% nästa år, från 1,7% respektive 1,8% i majprognosen. Tillväxten är därmed den bästa på tio år och konsumtion, sysselsättning, investeringar och en bättre omvärld ger stöd åt uppgången, medan riskerna ses som balanserade.

ONSDAG DEN 15 NOVEMBER

======================

kl 10.30: Storbritannien: arbetslöshet (ILO) september

Arbetslösheten väntas ligga kvar på 4,3%. Löneökningarna (exklusive bonusar) väntas uppgå till 2,2%, upp från 2,1% föregående månad.

kl 14.30: USA: KPI oktober

Väntas ha ökat 0,1% m/m med en årstakt på 2,0%, ned från 2,2% i september. Kärninflationen väntas ligga kvar på 1,7%.

Federal Reserve konstaterade vid det förra FOMC-mötet att bensinpriserna steg i spåren på orkanerna vilket lyfte inflationen i september, men att inflationen exklusive energi och livsmedel dock fortsatt är låg.

Den låga inflationen bekymrar Fed men bedömningen om arbetsmarknaden väntas väga över och bana väg för en ny räntehöjning i december.

Commerzbank noterar att inför varje inför varje månadsutfall så ställs frågan om när inflationen kommer att stiga i USA.

För oktober väntas ingen uppgång i inflationstakten enligt olika indikatorer. Bensinpriset har sjunkit något under månaden trots ett högre oljepris. Prispressen för nya bilar ser ut att bestå med rabatter, vilket mer än motverkar att nedgången i priserna för begagnade bilar stannar av.

Commerzbank ser en uppgång under månaden för såväl den totala inflationen som kärninflationen på 0,1%.

"Även om Fed knappast kommer att vara tillfreds med dessa inflationsutfall, så kommer de hursomhelst att hålla fast vid den signalerade decemberhöjningen, då arbetslöshetsnivån redan ligger under Feds bedömning om vad som är förenligt med långsiktig prisstabilitet. Den väntas också sjunka ytterligare kommande månader på grund av den fortsatta ekonomiska återhämtningen", skriver Commerzbank.

kl 14.30: USA: detaljhandel oktober

Väntas ha ökat med 0,1% m/m efter den kraftiga, orkanrelaterade, uppgången på 1,6% m/m i september. Exklusive bilar och bensin antas detaljhandeln ha ökat med 0,3%.

"Utfallet väntas visa att konsumtionstillväxten förblir solid, även om den troligen dämpades lite i början av fjärde kvartalet efter ett starkt september. Den starka arbetsmarknaden och förhöjda konsumentförtroendet bör lägga grunden för en solid konsumtionstillväxt kommande månader", skriver Nordea.

TORSDAG DEN 16 NOVEMBER

=======================

kl 9.30: SCB: arbetslöshet oktober

Enligt SME Direkts prognosenkät väntas den säsongsrensade arbetslösheten i Sverige ha sjunkit till 6,7% i oktober, från 6,8% föregående månad.

Barometerindikatorer pekar fortsatt mot en god efterfrågan på arbetskraft. Sysselsättningen har ökat kraftigt men det har även arbetskraftsutbudet, vilket hållit tillbaka nedgången i arbetslösheten. Säsongsrensat och utjämnat har arbetslösheten legat stilla på 6,7 procent hela året.

kl 11.00: EMU: KPI (def) oktober

KPI-inflationen väntas ligga på 1,4% och kärninflationen på 0,9%, i linje med det preliminära utfallet och ned från 1,5% respektive 1,1% i september.

Nordea tror också att det preliminära utfallet kommer att bekräftas, vilket är obekvämt lågt för ECB.

"Högre energipriser väntas trycka upp den totala inflationen de kommande månaderna, men uppåttrenden i kärninflationen kommer att vara mycket gradvis däremot", skriver Nordea.

kl 14.30: USA: Philadelphia Fed-index november

Väntas ha sjunkit till 24,0 från 27,9 föregående månad, något under snittet för året på cirka 28.

kl 15.15: USA: industriproduktion oktober

Väntas ha ökat med 0,4% m/m efter en uppgång med 0,3% föregående månad.

Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare - Här handlar du aktier billigast

Vad tycker du?

Lägg till instrument

pagehit