OMX30 1 647 0,2%  OMXH25 4 293 -0,1%  Bitcoin 6 558,00 0,5%  Dow 25 816 0,6%  Nas 7 485 1,0%  EUR 10,6011 0,5%  USD 9,1211 -0,2%  Olja 76,0 1,7%  Guld 1 206 1,9% 
Publicerad 2018-05-16 15:33 av GlobeNewswire

Kommuniké från BTS Group ABs årsstämma

 

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 2,80 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 1,40 SEK. Som avstämningsdag för den första utbetalningen om 1,40 SEK fastställdes fredagen den 18 maj 2018 och för den andra utbetalningen om 1,40 SEK fastställdes fredagen den 16 november 2018. Den första utbetalningen beräknas utbetalas onsdagen den 23 maj 2018 och den andra utbetalningen beräknas utbetalas onsdagen den 21 november 2018.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att reservfonden minskas med 41 389 782 kronor, varigenom hela reservfonden tas i anspråk. Minskningsbeloppet ska avsättas till fri fond, dvs. fritt eget kapital, att användas efter beslut av bolagsstämma. Minskningsbeslutet kräver tillstånd av Bolagsverket.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes till ordinarie styrelseledamöter: Mariana Burenstam Linder, Henrik Ekelund, Stefan Gardefjord, Dag Sehlin och Anna Söderblom. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Reinhold Geijer till ordinarie ledamot samt till styrelsens ordförande. Beslutades att till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (omval).

Årsstämman fastställde arvodet till styrelseledamöter som ej uppbär lön i koncernen till totalt 1 370 000 kronor, varav 450 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor till respektive övrig styrelseledamot. För utskottsarbete skall ett totalt arvode om
120 000 kronor utgå.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier eller konvertibler medförande att maximalt 1 200 000 B-aktier kan utges. Bemyndigandet avser företagsförvärv.

Styrelsen
BTS Group AB

För ytterligare information:
Stefan Brown, CFO, 08-58 70 70 00
För mer information om BTS, gå till www.bts.com


Bilaga

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare - Här handlar du aktier billigast

Vad tycker du?

ytterligare nyheter

Analyser om BTS Group ABShs -B-

ytterligare analyser

Lägg till instrument

Aktier i denna artikel

pagehit