OMX30 1 455 1,4%  OMXH25 3 701 0,9%  Bitcoin 3 444,76 -0,6%  Dow 24 423 0,1%  Nas 6 683 1,1%  EUR 10,2799 -0,5%  USD 9,0287 -0,7%  Olja 59,8 -0,1%  Guld 1 249 0,4% 
Publicerad 2018-05-16 16:50 av GlobeNewswire

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018 NetJobs Group AB

Svagare kvartal än förväntat, följt av VD-byte

JANUARI – MARS               
(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen minskade 22% till 7,9 (10,1) MSEK.
  • Rörelseresultatet minskade till -2,0 (-0,9) MSEK.
  • Rörelsemarginalen minskade till -26,0% (-8,7).
  • Resultat efter skatt minskade till -2,1 (-0,9) MSEK.
  • Resultat per Aktie minskade till -0,10 (-0,04) SEK.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,4 (-2,2) MSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

  • Den 1 mars 2018 tillträdde Georg Tsaros som ny VD för Netjobs Group AB.
  • Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst 1 000 000 teckningsoptioner till den verkställande direktören. Beslut om detta förslag fattas på ordinarie bolagsstämma den 16 maj 2018. Fullständigt beslutsunderlag finns på Bolagets hemsida.
  • Styrelsen föreslår med bakgrund av årets resultat en utdelning om 0 SEK (0) per aktie för 2017. Beslut om utdelning sker på årsstämman den 16 maj 2018.

VD-kommentar

Under årets första kvartal landade nettoomsättningen på 7,9 (10,1) MSEK och rörelseresultatet på -2,0 (-0,9) MSEK.  

Ett arbete som intensifierades under slutet av kvartalet var att förstärka och optimera delar av säljorganisationen. I samband med detta utökades även en del av säljorganisationen. Ett flertal förbättringar uppmärksammades, dock inte i den utsträckning som hade krävts för att säkerställa ett tillfredställande resultat för kvartalet.

Under mars månad trappades även arbetet upp gällande färdigställandet av ny design för såväl NetJobs som Onrec samt migreringen av Onrecs plattform. Lanseringar är planerade för andra kvartalet 2018.

SEO-arbetet fortlöper på flera fronter. Vidare utökades produktportföljen under slutet av första kvartalet, vilket avser att tillfredsställa fler behov hos våra kunder.

Som nytillträdd VD kan jag konstatera att första kvartalet är en stor besvikelse och under allas förväntningar.  Vi har ett intensivt arbete framför oss i stärkandet av såväl vår kultur som diverse strukturella bitar men jag ser stor potential i bolaget.

VD, Georg Tsaros

 

Information i denna rapport är sådan information som NetJobs Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018 kl 16:45.

För mer information kontakta: Georg Tsaros, VD NetJobs Group AB, 08 – 67 87 420.

Om NetJobs Group AB
NetJobs Group AB är med 41 jobbsajter i flera länder en av de ledande aktörerna i norra Europa inom nischade jobbsajter. Sedan starten 2004 har NetJobs hjälpt människor och organisationer att växa och nå sin fulla potential genom snabb, träffsäker och kostnadseffektiv hjälp i rekryteringsprocessen. NetJobs Group AB (publ) grundades 2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på www.netjobs.com.

Bilaga

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare - Här handlar du aktier billigast

Vad tycker du?

ytterligare nyheter

Analyser om Netjobs Group AB

ytterligare analyser

Lägg till instrument

Aktier i denna artikel

0,79
0,00%
Netjobs Group AB
pagehit