OMX30 1 447 -0,5%  OMXH25 3 695 -0,9%  Bitcoin 3 596,30 -0,7%  Dow 24 389 -2,2%  Nas 6 613 -3,3%  EUR 10,3278 0,3%  USD 9,0467 0,1%  Olja 60,9 -0,8%  Guld 1 247 -0,1% 
Publicerad 2018-04-16 08:56 av Direkt

BUDGET: HANDELSKONFLIKTER OCH BOMARKNAD BLAND NEDÅTRISKER

STOCKHOLM (Direkt) En stark omvärld lyfter den svenska exporten, medan bostadsinvesteringarna dämpas. Handelskonflikter är en av riskerna på nedsidan internationellt medan bostadsmarknaden är en risk för svensk del.

Det skriver regeringen i vårbudgeten.

Regeringen konstaterar att BNP-tillväxten har varit hög i Sverige under de senaste fyra åren, och det är framför allt inhemsk efterfrågan, investeringar och konsumtion, som drivit tillväxten. Regeringens reformer och en expansiv penningpolitik har i betydande grad bidragit till denna utveckling.

Under 2018 bedöms svensk ekonomi fortsätta att utvecklas starkt. Hushållen och företagen är optimistiska om konjunkturutsikterna och inom industrin bedöms kapacitetsutnyttjandet vara högt. Åren efter 2018 väntas BNP växa i en genomsnittlig takt.

Den globala konjunkturförstärkningen, i synnerhet den i euroområdet, är gynnsam för både varu- och tjänsteexporten. Exporten bedöms därför växa i snabbare takt än de senaste åren samtidigt som den inhemska efterfrågan dämpas något.

Den positiva konjunkturutvecklingen i omvärlden medför att efterfrågan på svensk export ökar. Det skapar i sin tur förutsättningar för ökade investeringar. Den senaste tidens utveckling på bostadsmarknaden väntas dock dämpa tillväxten i bostadsinvesteringarna.

Resursutnyttjandet bedöms vara högre än normalt 2018, men löneutvecklingen är alltjämt dämpad.

KPIF-inflationen uppgick till 2 procent 2017, men uppgången förklaras delvis av tillfälliga faktorer, såsom stigande energipriser, och inflationen väntas dämpas något 2018. Inflationen väntas därefter stiga mot målet på 2 procent på ett mer varaktigt sätt som en följd av ett högre resursutnyttjande än normalt i såväl Sverige som omvärlden.

Vad gäller riskbilden kan utvecklingen i euroområdet, Sveriges viktigaste handelspartner, bli starkare än väntat.

"Samtidigt kan risken för en handelskonflikt mellan USA och resten av världen, en snabb korrigering av tillgångspriser, geopolitiska konflikter och Storbritanniens utträde ur EU leda till en sämre utveckling", skriver regeringen.

Förhandlingarna mellan EU och Storbritannien är inne i en ny intensiv fas inför utträdet i mars 2019. Utgången av dessa förhandlingar kan få betydande konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen i såväl Storbritannien som andra europeiska länder, däribland Sverige.

Det råder också osäkerhet om inriktningen av den amerikanska regeringens politik, såväl på det ekonomiska som det säkerhetspolitiska planet. Hur den ekonomiska utvecklingen i USA kommer att påverkas av den omfattande skattereformen som är svårt att bedöma, i synnerhet på längre sikt.

Det råder också stor osäkerhet om hur situationen vad gäller tullarna kommer att utvecklas framöver. Motåtgärderna med nya tullar på andra varor i handeln mellan Kina och USA är oroande.

"Om situationen skulle eskalera ytterligare och utmynna i en allmänt ökad protektionism eller till och med en handelspolitisk konflikt skulle det kunna leda till en väsentligt svagare global utveckling", skriver regeringen.

Detsamma gäller vid en säkerhetspolitisk kris. Även allvarliga krig och konflikter kan påverka både enskilda länder och hela regioner. Klimatförändringar och effekter av extrema väderhändelser utgör också risker för den globala ekonomin.

Andra risker på nedsidan är en kraftigare inbromsning i Kina, att centralbankerna stramar åt snabbare än väntat eller om riskaversionen ökar. Situationen i den europeiska banksektorn har förbättrats men är fortsatt delvis sårbart.

I Sverige finns en risk kopplad till utvecklingen på bostadsmarknaden. Hushållens skuldsättning och utvecklingen av bostadspriserna är fortfarande osäkerhetsfaktorer som kan påverka den ekonomiska utvecklingen.

Efter flera år av kraftiga prisökningar sjönk bostadspriserna under slutet av 2017 och i början av 2018. Det berodde bland annat på ett ökat utbud av nyproducerade bostadsrätter.

"Om bostadspriserna skulle sjunka ytterligare kan det leda till lägre bostadsinvesteringar. Samtidigt kan hushållen välja att konsumera mindre till följd av att deras totala förmögenhet minskar. Sammantaget medför detta en lägre tillväxt", skriver regeringen.

Generellt sett står ändå den svenska ekonomin väl rustad för olika osäkerheter eftersom Sveriges statsfinanser är goda och statsskuldskvoten är låg, skriver regeringen.

Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare - Här handlar du aktier billigast

Vad tycker du?

Lägg till instrument

pagehit