OMX30 1 623 0,7%  OMXH25 4 195 0,2%  Bitcoin 6 386,16 -0,2%  Dow 25 669 0,4%  Nas 7 378 0,0%  EUR 10,4697 0,0%  USD 9,1571 0,0%  Olja 71,9 0,6%  Guld 1 189 0,2% 
Publicerad 2018-03-12 13:00 av FinWire

AppSpotr lämnar marknadsuppdatering

Mjukvarubolaget AppSpotr lämnar en marknadsuppdatering vars syfte är att stävja eventuella rykten och spekulationer i forum på aktiemarknaden, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Appspotr för tre konkreta dialoger med SaaS-bolag (Software as a Service) i Kina där
två har lett till färdiga avtal om pilotprojekt. I ett av fallen, förs även diskussioner om ett förvärv. Därutöver för Appspotr och Novel Unicorn, för Appspotrs räkning, flera diskussioner om samarbeten, där vissa rör sig bortom konkreta affärssamarbeten.

Appspotr har, som meddelats i ett pressmeddelade den 20 december i fjol, med stöd av Novel Unicorn, skrivit avtal med iRegister om ett pilotprojekt för appar till 1 000 restauranger där iRegister betalar ett initialt arvode på 3,6 miljoner kronor till Appspotr Asia. iRegisters affärssystem för restauranger är klart inom kort. Förberedelser för pilotprojektet har redan påbörjats där båda företagen nu tillsammans planerar projektet med målsättning att gå live under 2018. Tidsplanen kan försenas då bolaget är avhängda av iRegisters utrullningstakt av sina appar.

Appspotr har i mars, med stöd av Novel Unicorn, skrivit avtal med Henan Yuxin Communication Technology, Yuxin om att inleda ett pilotprojekt. Detta avtal har föregåtts av ett sedan tidigare tecknat samförståndsavtal, vilket meddelades i pressmeddelandet den 20 december i fjol. Pilotprojektet syftar till att Yuxin ska kunna leverera sitt befintliga appbaserade affärssystem för förskolor som unika appar till varje unik förskola med hjälp av Appspotrs plattform, API och nyligen lanserade SDK baserat på React Native.

Projektplanering påbörjas nu och förhoppningen är att vara igång under året med leverans av appar till nya kunder. Tidsplanen kan försenas då utrullningen av nya appar bestäms av Yuxins säljtakt. Yuxin har idag 1 800 förskolor som kunder, där totalt 200 000 familjer betalar för att använda appen, antingen via de operatörer som Yuxin har avtal med eller direkt till Yuxin. Det finns 18 600 förskolor i Henan-provinsen och varje förskola har i genomsnitt 240 elever. Totalt ger det en marknad av cirka 4 miljoner familjekonton till Yuxins app.

Appspotr är sedan i februari, med stöd av Novel Unicorn, i avtalsförhandlingar med EZ Cloud om att inleda ett pilotprojekt. Pilotprojektet syftar till att EZ Cloud med hjälp av Appspotrs plattform, API och SDK kan erbjuda sin appbaserade ekonomitjänst för små och medelstora företag som unika appar under kundens eget varumärke. Tidsplan och omfattning av projektet är ännu inte helt fastställd men om avtal nås så går man live under året. Avtalsförhandlingarna kan leda fram till att avtal inte uppnås och att den tänkta tidsplanen kan försenas. EZ Cloud har idag 100 000 små och medelstora förtag som kunder, är starkt finansierade och har målet att dubbla sin kundstock under 2018. Potentialen för Appspotr kommer att klarläggas under ett eventuellt pilotprojekt, men bedöms som betydande.

I dialogen med ovanstående SaaS-bolag har det framkommit möjligheten att förvärva Yuxin. Appspotr har inte haft förvärv som en strategi för tillväxt men ser detta som ett intressant tillfälle och en väg för snabb tillväxt och etablering i Asien. Utgången av den dialog som idag är påbörjad med Yuxin är fortsatt oviss och måste först föregås av sedvanlig due diligence, men det finns ett samförstånd mellan bolagen om Appspotrs intresse om eventuellt uppköp. Dialog pågår också parallellt med investerare för att finansiera en eventuell affär.

Appspotr har blivit inbjudna att medverka i två pilotprojekt inom appbaserade kunddialoglösningar med två olika internationella företag i Sverige. Bägge bolagen för nu även en kommersiell förhandling med Appspotr om hur man går vidare efter pilotprojekten om de utfaller väl.

Appspotr har börjat leverera ett mindre antal appar till artister och e-sportlag. Bland annat lanserade Jessica Andersson nyligen sin egen app via Appspotr inför lördagens melodifestivalfinal. Syftet är att finna samarbetspartners inom musikindustrin och e-sport branchen, då dessa branscher bedöms som lukrativa. Diskussioner pågår med olika intressenter, men ingenting har ännu lett fram till avtalsförhandlingar.

Appspotr har haft möten med en stor mängd potentiella samarbetspartner både i Asien och Europa där man utvärderat möjligheten för samarbete. Lärdomarna från dessa möten är att Appspotr valt att välja bort aktörer som för Appspotr är för resurskrävande, investeringsintensiva eller osäkra. Istället är det tydligt att appbaserade SaaS-bolag, inom en viss bransch med en specifik lösning eller affärssystem och en upparbetad kundstock är en typ av partner som passar Appspotr. Denna typ av dialoger och möten fortsätter med målet att hitta fler partners att skriva avtal med under 2018.

Novel Unicorn har sedan lång tid tillbaka fört samtal och haft möten med flera stora institutionella aktörer på den kinesiska marknaden där olika typer av mer strategiska samarbeten diskuteras. Ännu har ingen av dessa diskussioner nått fram till konkreta affärsupplägg eller former av samarbeten som Appspotr önskar få på plats på kort sikt.

Novel Unicorns milstolpe 3-5 handlar om att bygga upp försäljningsvolym i Appspotr Asia genom partners. Hittills är flera samarbeten med SaaS-bolag på plats för att bygga upp denna försäljning. Ambitionen är att Appspotr Asiad med stöd av Novel Unicorn fortsatt skriver fler avtal med SaaS-bolag, för att öka mängden av försäljningskanaler ut mot marknaden. Även att addera andra strategiska samarbetspartners som kan stärka Appspotrs varumärke i Asien. Modellen med att starta med ett pilotprojekt på ett mindre antal kunder och därefter mer aggressivt skala upp försäljningen efter pilotprojektet, tros vara den mest optimala modellen.

"Vi har nu på cirka sex månader arbetat fram avtal med samarbetspartners som representerar en potentiell total marknad av 500 000 kunder. Det är jag väldigt nöjd med. Vi gick in i Asien i tron att vi skulle skriva avtal med för oss svenskar större kända varumärken i Asien. Men längs vägen har vi, efter utvärdering av vad som är den bästa marknadspotentialen för oss, landat i bolag som idag är appbaserade och där både bolaget i sig och deras kunder och slutkunder är mogna appanvändare. Här hittar vi en köpkraft och affärslusta för vår plattform som är precis det vi efterfrågar. Varumärken som iRegister, Mishu, Yuxin och EZ Cloud är såklart helt okända för oss i Sverige men sitter på sådana massiva volymer av kunder, att de allihop varit miljardbolag om de varit baserade i Europa. Vi har hittat helt rätt i dessa samarbeten. Vi söker också fortsatt samarbeten med större institutionella aktörer, men då mer som marknadsföringspartner som kan hjälpa oss bygga upp vår varumärkeskännedom. Vi ser med tillförsikt fram emot att skriva avtal med fler partners, nu när vi har börjat fått upp värmen ska vi inte sitta still", kommenterar Appspotrs vd Patric Bottne

"Det är viktigt att poängtera att det inte finns några dialoger om uppköp av Appspotr eller liknande så vi inte blir vilseledande, utan det är mer för att beskriva komplexiteten och dynamiken i de dialoger Novel Unicorn har. Gällande likviditeten i de båda bolagen har Appspotr Asia har fortsatt en god likviditet och målet är att man skall klara av att bygga upp de försäljningsmål som satts upp på befintlig kassa. Appspotr är på sikt beroende av intäkter från försäljningen i Asien och om det blir förseningar i tidsplanen kan bolaget behöva stärka upp sin kassa. Arbete med åtgärder för att säkerställa detta pågår i styrelsen", kommenterar Appspotrs styrelseordförande Peter Wendel.

Tips (SPONSRAT):
Jämför nätmäklare - Här handlar du aktier billigast

Vad tycker du?

ytterligare nyheter

Analyser om AppSpotr AB Registered Shs

ytterligare analyser

Lägg till instrument

Aktier i denna artikel

pagehit