OMX30 1 479 -1,0%  OMXH25 3 806 -0,8%  Bitcoin 3 332,13 0,2%  Dow 24 597 0,3%  Nas 6 768 0,1%  EUR 10,3071 0,1%  USD 9,0781 0,2%  Olja 61,0 -1,1%  Guld 1 240 -0,1% 

Volvo (B) Aktie

118,15SEK -1,05SEK -0,88%
<
Bolag
Terminer
Profil
>
<
Relaterade värdepapper
Obligationer
>

Vinst per aktie - Volvo (B)

8,8
11
5,4
12
1,8
13
1,0
14
7,4
15
6,5
16
10,3
17

Intäkter per aktie - Volvo (B)

153
11
150
12
134
13
139
14
154
15
149
16
165
17

P/E - Volvo (B)

8,6
11
16,3
12
47,7
13
82,2
14
10,7
15
16,4
16
14,8
17

Volvo AB (B): Aktien (i SEK)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Resultat per aktie outspädd 8,76 5,44 1,77 1,03 7,42 6,47 10,33
Resultat per aktie utspädd 8,75 5,44 1,76 1,03 7,41 6,47 10,32
Utdelning per aktie 3 3 3 3 3 3,25 4,25
Totalutdelningsbelopp i mio. - - - - - 0 0

Volvo AB (B): Nyckeltal (i SEK)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Intäkter per aktie 153,04 149,58 134,3 139,31 153,8 148,51 164,66
P/E (kurs vid årsslut, EPS outspädd) 8,6 16,32 47,71 82,23 10,66 16,45 14,78
P/E (kurs vid årsslut, EPS utspädd) 8,61 16,32 47,98 82,23 10,67 16,45 14,8
P/E (kurs vid årsslut) 8,6 16,32 47,71 82,23 10,66 16,45 14,78
Direktavkastning årsslut i % 3,98 3,38 3,55 3,54 3,79 3,05 2,78
Soliditet i % 23,94 25,28 22,05 20,04 21,95 23,65 25,58
Skuldsättningsgrad i % 76,06 74,72 77,95 79,96 78,05 76,35 74,42

Volvo AB (B): Resultaträkning (i Mio. SEK)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Intäkter 310367 303647 272622 282948 312515 301914 334748
Intäktsförändring i % 17,23 -2,17 -10,22 3,79 10,45 -3,39 10,88
Bruttovinst 75263 68562 60764 62936 71862 70312 80167
Bruttovinstförändring i % 19,49 -8,9 -11,37 4,69 14,18 -2,16 14,02
Rörelseresultat 27561 18906 10043 12211 20940 22300 29258
Förändring rörelseresultat i % 51,43 -31,4 -46,88 21,59 71,48 6,49 31,2
Resultat före skatt 25010 15378 4625 5043 20561 19074 27247
Förändring resultat före skatt i % 60,43 -38,51 -69,92 9,04 307,71 -7,23 42,85
Resultat efter skatt 17751 11039 3583 2099 15058 13147 20981
Förändring resultat efter skatt i % 63,36 -37,81 -67,54 -41,42 617,39 -12,69 59,59

Volvo AB (B): Balansräkning (i Mio. SEK)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totala skulder 267563 251828 267464 310821 296172 308429 309565
Förändring total skulder i % 56,4 54,12 57,12 79,81 62,11 69,85 64,69
Egetkapital 85681 86914 77365 80048 85610 97764 109011
Förändring egetkapital i % 15,69 1,26 -11,23 3,02 7 14,62 11,46
Balansomslutning 353244 338742 344829 390869 381782 406193 418576
Förändring balansomslutning i % 11,08 -4,11 1,8 13,35 -2,32 6,39 3,05

Volvo AB (B): Övriga uppgifter (i SEK)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Resultat per aktie (outspädd) 8,76 5,44 1,77 1,03 7,42 6,47 10,33
Förändring EPS (outspädd) i % 63,43 -37,9 -67,46 -41,81 620,39 -12,8 59,66
Resultat per aktie (utspädd) 8,75 5,44 1,76 1,03 7,41 6,47 10,32
Förändering EPS (utspädd) i % 63,25 -37,83 -67,65 -41,48 619,42 -12,69 59,51
Antal anställda 98162 98717 95533 92822 88464 84039 87104
Förändring antal anställda i % 8,58 0,57 -3,23 -2,84 -4,7 -5 3,65

Lägg till instrument