OMX30 1 502 -1,2%  OMXH25 3 956 -0,6%  Bitcoin 5 744,23 -10,2%  Dow 25 081 -0,8%  Nas 6 770 -0,9%  EUR 10,2758 0,0%  USD 9,0826 0,0%  Olja 65,9 0,8%  Guld 1 211 -0,3% 

Tesla Aktie

343,15USD 4,55USD 1,34%
<
Bolag
Terminer
Profil
>
<
Relaterade värdepapper
Obligationer
>

Vinst per aktie - Tesla

-2,5
11
-3,7
12
-0,6
13
-2,4
14
-6,9
15
-4,7
16
-11,8
17

Intäkter per aktie - Tesla

2,0
11
3,8
12
16,9
13
25,7
14
31,6
15
48,5
16
70,9
17

P/E - Tesla

Tesla: Aktien (i USD)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Resultat per aktie outspädd -2,53 -3,69 -0,62 -2,36 -6,93 -4,68 -11,83
Resultat per aktie utspädd -2,53 -3,69 -0,62 -2,36 -6,93 -4,68 -11,83
Utdelning per aktie 0 0 0 0 0 0 0
Totalutdelningsbelopp i mio. 0 - - - 0 0 0

Tesla: Nyckeltal (i USD)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Intäkter per aktie 2,03 3,85 16,86 25,68 31,56 48,54 70,94
P/E (kurs vid årsslut, EPS outspädd) - - - - - - -
P/E (kurs vid årsslut, EPS utspädd) - - - - - - -
P/E (kurs vid årsslut) - - - - - - -
Direktavkastning årsslut i % 0 0 0 0 0 0 0
Soliditet i % 31,4 11,19 27,6 15,59 13,46 20,97 14,79
Skuldsättningsgrad i % 68,6 88,81 72,4 84,41 86,54 79,03 85,21

Tesla: Resultaträkning (i Mio. USD)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Intäkter 204,24 413,26 2013,5 3198,36 4046,03 7000,13 11758,75
Intäktsförändring i % 74,95 102,34 387,22 58,85 26,5 73,01 67,98
Bruttovinst 61,6 30,07 456,26 881,67 933 1573,36 2252,39
Bruttovinstförändring i % 100,43 -51,19 1417,33 93,24 5,82 68,63 43,16
Rörelseresultat -251,49 -394,28 -61,28 -220,49 -775,23 -690,54 -1637,69
Förändring rörelseresultat i % 71,27 56,78 -84,46 259,79 251,6 -10,92 137,16
Resultat före skatt -253,92 -396,08 -71,43 -318,44 -934,22 -746,35 -2209,03
Förändring resultat före skatt i % 64,72 55,98 -81,97 345,83 193,38 -20,11 195,98
Resultat efter skatt -254,41 -396,21 -74,01 -294,04 -888,66 -674,91 -1961,4
Förändring resultat efter skatt i % 64,85 55,74 -81,32 297,28 202,23 -24,05 190,61

Tesla: Balansräkning (i Mio. USD)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totala skulder 489,4 989,49 1749,81 4879,35 7003,52 16758,95 23023,05
Förändring total skulder i % 2,85 3,94 8,73 22,06 31,86 67,66 90,93
Egetkapital 224,05 124,7 667,12 911,71 1088,94 5905,13 5632,32
Förändring egetkapital i % 8,21 -44,34 434,98 36,66 19,44 336,47 -10,85
Balansomslutning 713,45 1114,19 2416,93 5849,25 8092,46 22664,08 28655,37
Förändring balansomslutning i % 84,79 56,17 116,92 142,01 38,35 180,06 26,44

Tesla: Övriga uppgifter (i USD)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Resultat per aktie (outspädd) -2,53 -3,69 -0,62 -2,36 -6,93 -4,68 -11,83
Förändring EPS (outspädd) i % -55,21 -45,85 83,2 -280,65 -193,64 32,47 -152,78
Resultat per aktie (utspädd) -2,53 -3,69 -0,62 -2,36 -6,93 -4,68 -11,83
Förändering EPS (utspädd) i % -55,21 -45,85 83,2 -280,65 -193,64 32,47 -152,78
Antal anställda 1417 2964 5859 10161 13058 30025 37543
Förändring antal anställda i % 57,62 109,17 97,67 73,43 28,51 129,94 25,04

Lägg till instrument