OMX30 1 499 0,7%  OMXH25 3 939 0,6%  Bitcoin 5 548,91 -2,2%  Dow 25 413 0,5%  Nas 6 867 -0,3%  EUR 10,2821 0,1%  USD 9,0020 -0,7%  Olja 67,0 0,5%  Guld 1 221 0,7% 

Systemair Aktie

99,60SEK 1,20SEK 1,22%
<
Bolag
Terminer
Profil
>
<
Relaterade värdepapper
Obligationer
>

Vinst per aktie - Systemair

4,1
12
4,6
13
8,4
14
6,0
15
4,0
16
5,7
17
4,4
18

Intäkter per aktie - Systemair

76,9
12
87,5
13
102
14
113
15
118
16
132
17
140
18

P/E - Systemair

20,6
12
22,6
13
12,5
14
19,3
15
25,8
16
27,8
17
26,1
18

Systemair AB: Aktien (i SEK)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Resultat per aktie outspädd 4,14 4,63 8,44 5,96 3,98 5,66 4,43
Resultat per aktie utspädd 4,14 4,63 8,44 5,96 3,98 5,66 4,43
Utdelning per aktie 1,25 1,5 1,5 2 2 2 2
Totalutdelningsbelopp i mio. - - - - 0 0 0

Systemair AB: Nyckeltal (i SEK)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Intäkter per aktie 76,86 87,52 101,84 113,12 117,55 131,99 140,41
P/E (kurs vid årsslut, EPS outspädd) 20,65 22,62 12,53 19,3 25,75 27,83 26,14
P/E (kurs vid årsslut, EPS utspädd) 20,65 22,62 12,53 19,3 25,75 27,83 26,14
P/E (kurs vid årsslut) 20,65 22,62 12,53 19,3 25,75 27,83 26,14
Direktavkastning årsslut i % 1,46 1,43 1,42 1,74 1,95 1,27 1,73
Soliditet i % 45,13 40,67 47,22 44,39 43,9 44,42 42,3
Skuldsättningsgrad i % 54,87 59,33 52,78 55,61 56,1 55,58 57,7

Systemair AB: Resultaträkning (i Mio. SEK)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Intäkter 3996,9 4551 5295,8 5882,2 6112,5 6863,6 7301,2
Intäktsförändring i % 15,27 13,86 16,37 11,07 3,92 12,29 6,38
Bruttovinst 1449,5 1572,5 1704,3 1936,3 2009,8 2276,3 2315,4
Bruttovinstförändring i % -24,11 8,49 1,06 13,61 3,8 13,26 1,72
Rörelseresultat 428,4 349,6 302,3 354,3 359,6 481,8 426,1
Förändring rörelseresultat i % 29,66 -18,39 -13,53 17,2 1,5 33,98 -11,56
Resultat före skatt 296,6 330,6 508,2 380,4 307,3 410,2 333,2
Förändring resultat före skatt i % -12,38 11,46 53,72 -25,15 -19,22 33,49 -18,77
Resultat efter skatt 215,4 241 438,7 309,8 207,2 294,2 230,5
Förändring resultat efter skatt i % -21,1 11,88 82,03 -29,38 -33,12 41,99 -21,65

Systemair AB: Balansräkning (i Mio. SEK)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Totala skulder 1700,7 2298,7 2102,5 2608 2694,2 2979,9 3574,7
Förändring total skulder i % 6,11 14,25 9,61 9,74 8,37 11,12 18,76
Egetkapital 1399,1 1576 1880,9 2082,2 2108,2 2381,3 2620,3
Förändring egetkapital i % 10,32 12,65 19,35 10,7 1,25 12,95 10,04
Balansomslutning 3099,8 3874,7 3983,4 4690,2 4802,4 5361,2 6195
Förändring balansomslutning i % 18,68 25 2,81 17,74 2,39 11,64 15,55

Systemair AB: Övriga uppgifter (i SEK)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Resultat per aktie (outspädd) 4,14 4,63 8,44 5,96 3,98 5,66 4,43
Förändring EPS (outspädd) i % -21,14 11,84 82,29 -29,38 -33,22 42,21 -21,73
Resultat per aktie (utspädd) 4,14 4,63 8,44 5,96 3,98 5,66 4,43
Förändering EPS (utspädd) i % -21,14 11,84 82,29 -29,38 -33,22 42,21 -21,73
Antal anställda 3127 3649 4142 4584 4855 5222 5465
Förändring antal anställda i % 24,78 16,69 13,51 10,67 5,91 7,56 4,65

Lägg till instrument