OMX30 1 465 2,1%  OMXH25 3 730 1,7%  Bitcoin 3 462,39 -0,1%  Dow 24 370 -0,2%  Nas 6 704 0,3%  EUR 10,2876 -0,4%  USD 9,0880 -0,1%  Olja 60,6 1,3%  Guld 1 243 -0,1% 

Skistar (B) Aktie

226,00SEK 1,50SEK 0,67%
<
Bolag
Terminer
Profil
>
<
Relaterade värdepapper
Obligationer
>

Vinst per aktie - Skistar (B)

4,0
12
3,5
13
4,1
14
6,3
15
7,9
16
10,0
17
12,5
18

Intäkter per aktie - Skistar (B)

39,4
12
41,5
13
42,5
14
48,5
15
50,8
16
58,8
17
64,7
18

P/E - Skistar (B)

20,4
12
23,2
13
20,4
14
16,1
15
17,9
16
18,7
17
16,2
18

Skistar AB (B): Aktien (i SEK)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Resultat per aktie outspädd 3,99 3,49 4,14 6,34 7,92 9,96 12,49
Resultat per aktie utspädd 3,99 3,49 4,14 6,34 7,92 9,96 12,49
Utdelning per aktie 2,5 2,5 2,5 4 4,5 5,5 7
Totalutdelningsbelopp i mio. - - - - 0 0 0

Skistar AB (B): Nyckeltal (i SEK)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Intäkter per aktie 39,35 41,53 42,54 48,46 50,79 58,85 64,71
P/E (kurs vid årsslut, EPS outspädd) 20,36 23,21 20,35 16,09 17,93 18,72 16,17
P/E (kurs vid årsslut, EPS utspädd) 20,36 23,21 20,35 16,09 17,93 18,72 16,17
P/E (kurs vid årsslut) 20,36 23,21 20,35 16,09 17,93 18,72 16,17
Direktavkastning årsslut i % 3,08 3,09 2,97 3,92 3,17 2,95 3,47
Soliditet i % 36,4 38,03 38,8 43,63 44,03 45,09 48,45
Skuldsättningsgrad i % 63,6 61,97 61,2 56,37 55,97 54,91 51,55

Skistar AB (B): Resultaträkning (i Mio. SEK)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Intäkter 1551,86 1627,29 1667,15 1899,25 1990,56 2306,02 2535,71
Intäktsförändring i % -1,42 4,86 2,45 13,92 4,81 15,85 9,96
Bruttovinst 176,19 165,44 172,12 359,22 381,29 470,37 589,94
Bruttovinstförändring i % -20,57 -6,1 4,04 108,71 6,14 23,36 25,42
Rörelseresultat 176,19 165,44 172,12 359,22 381,29 470,37 589,94
Förändring rörelseresultat i % -20,57 -6,1 4,04 108,71 6,14 23,36 25,42
Resultat före skatt 146,83 185,26 183,65 324,82 377,64 439,77 578,17
Förändring resultat före skatt i % -25,83 26,17 -0,87 76,87 16,26 16,45 31,47
Resultat efter skatt 156,55 136,9 162,43 248,59 310,29 390,16 489,55
Förändring resultat efter skatt i % -13,36 -12,55 18,65 53,05 24,82 25,74 25,47

Skistar AB (B): Balansräkning (i Mio. SEK)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Totala skulder 2545,33 2411,8 2422,5 2118,45 2237,2 2417,61 2449,48
Förändring total skulder i % 41,47 37,84 39,37 3,65 32,39 24,96 38,77
Egetkapital 1456,53 1482,14 1537,73 1641,39 1869,95 2090,25 2421,09
Förändring egetkapital i % -0,68 1,67 3,76 6,75 10,26 12,38 16,1
Balansomslutning 4001,86 3893,94 3960,23 3759,84 4107,15 4507,86 4870,57
Förändring balansomslutning i % -1,58 -2,7 1,7 -5,06 9,24 9,76 8,05

Skistar AB (B): Övriga uppgifter (i SEK)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Resultat per aktie (outspädd) 3,99 3,49 4,14 6,34 7,92 9,96 12,49
Förändring EPS (outspädd) i % -13,45 -12,53 18,62 53,14 24,92 25,76 25,42
Resultat per aktie (utspädd) 3,99 3,49 4,14 6,34 7,92 9,96 12,49
Förändering EPS (utspädd) i % -12,88 -12,53 18,62 53,14 24,92 25,76 25,42
Antal anställda 1051 1085 1134 1095 1132 1240 -
Förändring antal anställda i % -6,41 3,24 4,52 -3,44 3,38 9,54 -

Lägg till instrument