OMX30 1 662 1,0%  OMXH25 4 354 0,9%  Bitcoin 6 683,25 -1,1%  Dow 26 744 0,3%  Nas 7 531 -0,5%  EUR 10,3309 -0,1%  USD 8,7923 0,0%  Olja 78,8 0,1%  Guld 1 200 -0,6% 

Nanologica Aktie

4,06SEK -0,01SEK -0,25%
<
Bolag
Terminer
Profil
>
<
Relaterade värdepapper
Obligationer
>

Vinst per aktie - Nanologica

-5,5
15
-6,0
16
-4,2
17

Intäkter per aktie - Nanologica

1,0
14
1,3
15
0,5
16
0,5
17

P/E - Nanologica

Nanologica AB: Aktien (i SEK)

2013 2014 2015 2016 2017
Resultat per aktie outspädd - - -5,51 -5,96 -4,19
Resultat per aktie utspädd - - -5,51 -5,96 -4,19
Utdelning per aktie - - 0 0 0
Totalutdelningsbelopp i mio. 0 0 0 0 0

Nanologica AB: Nyckeltal (i SEK)

2013 2014 2015 2016 2017
Intäkter per aktie - 0,96 1,26 0,53 0,54
P/E (kurs vid årsslut, EPS outspädd) - - - - -
P/E (kurs vid årsslut, EPS utspädd) - - - - -
P/E (kurs vid årsslut) - - - - -
Direktavkastning årsslut i % - - 0 0 0
Soliditet i % 67,39 41,65 73,67 69,13 7,48
Skuldsättningsgrad i % 32,61 58,35 26,33 30,87 92,52

Nanologica AB: Resultaträkning (i Mio. SEK)

2013 2014 2015 2016 2017
Intäkter 2,28 1,65 3,26 2 2,6
Intäktsförändring i % - -27,74 98,3 -38,69 29,97
Bruttovinst -14,81 -14,9 -15,66 -23,68 -19,99
Bruttovinstförändring i % - 0,62 5,08 51,21 -15,57
Rörelseresultat -14,81 -14,9 -13,98 -22,14 -19,99
Förändring rörelseresultat i % - 0,62 -6,17 58,32 -9,69
Resultat före skatt -10,06 -14,72 -14,29 -22,46 -20,1
Förändring resultat före skatt i % - 46,3 -2,94 57,16 -10,53
Resultat efter skatt -10,06 -14,72 -14,29 -22,46 -20,1
Förändring resultat efter skatt i % - 46,3 -2,94 57,16 -10,53

Nanologica AB: Balansräkning (i Mio. SEK)

2013 2014 2015 2016 2017
Totala skulder 4,4 11,43 8,63 9,84 23,98
Förändring total skulder i % - 1,9 0,79 0,9 0,68
Egetkapital 9,08 8,16 24,14 22,03 1,94
Förändring egetkapital i % - -10,16 195,79 -8,72 -91,2
Balansomslutning 13,48 19,6 32,77 31,87 25,91
Förändring balansomslutning i % - 45,37 67,22 -2,74 -18,69

Nanologica AB: Övriga uppgifter (i SEK)

2013 2014 2015 2016 2017
Resultat per aktie (outspädd) - - -5,51 -5,96 -4,19
Förändring EPS (outspädd) i % - - - -8,23 29,61
Resultat per aktie (utspädd) - - -5,51 -5,96 -4,19
Förändering EPS (utspädd) i % - - - -8,23 29,61
Antal anställda 13 19 16 19 16
Förändring antal anställda i % - 46,15 -15,79 18,75 -15,79

Lägg till instrument