OMX30 1 558 0,3%  OMXH25 4 221 0,3%  Bitcoin 6 696,19 -0,5%  Dow 25 064 0,2%  Nas 7 358 -0,2%  EUR 10,3264 0,0%  USD 8,8035 -0,2%  Olja 71,7 -0,2%  Guld 1 243 0,4% 

Deflamo (B) Aktie

0,14SEK -0,01SEK -6,00%
<
Bolag
Terminer
Profil
>
<
Relaterade värdepapper
Obligationer
>

Vinst per aktie - Deflamo (B)

-1,0
10
-1,8
11
-1,2
12
-1,1
13
-1,7
14
-1,3
15
-0,8
16

Intäkter per aktie - Deflamo (B)

0,0
10
0,1
11
0,0
12
0,0
13
0,0
14
0,1
15
0,2
16

P/E - Deflamo (B)

Deflamo AB (B): Aktien (i SEK)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Resultat per aktie outspädd -1,05 -1,81 -1,21 -1,12 -1,74 -1,33 -0,76
Resultat per aktie utspädd - - -1,21 -1,12 -1,74 -1,33 -
Utdelning per aktie 0 0 0 0 0 0 0
Totalutdelningsbelopp i mio. - - - - - - 0

Deflamo AB (B): Nyckeltal (i SEK)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Intäkter per aktie 0,01 0,06 0,01 0,01 0,05 0,09 0,19
P/E (kurs vid årsslut, EPS outspädd) - - - - - - -
P/E (kurs vid årsslut, EPS utspädd) - - - - - - -
P/E (kurs vid årsslut) - - - - - - -
Direktavkastning årsslut i % 0 0 0 0 0 0 0
Soliditet i % 75,46 70,34 64,36 80,42 50,24 58,83 52,32
Skuldsättningsgrad i % 24,54 29,66 35,64 19,58 49,76 41,17 47,68

Deflamo AB (B): Resultaträkning (i Mio. SEK)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Intäkter 0,04 0,2 0,07 0,07 0,41 1,1 3,87
Intäktsförändring i % 55,74 439,73 -65,84 -4,76 516,45 171,47 251,92
Bruttovinst -3,06 -3,06 -5,56 -6,31 -14,24 -16,25 -14,91
Bruttovinstförändring i % -6,33 -0,26 82,09 13,39 125,74 14,05 -8,23
Rörelseresultat -3,06 -4,07 -5,56 -6,31 -14,24 -16,25 -14,91
Förändring rörelseresultat i % -6,33 32,86 36,7 13,39 125,74 14,05 -8,23
Resultat före skatt -3,07 -5,88 -5,63 -6,39 -14,22 -16,53 -15,48
Förändring resultat före skatt i % -6,81 91,87 -4,3 13,39 122,69 16,23 -6,34
Resultat efter skatt -3,07 -5,88 -5,63 -6,39 -14,22 -16,53 -15,48
Förändring resultat efter skatt i % -6,81 91,87 -4,3 13,39 122,69 16,23 -6,34

Deflamo AB (B): Balansräkning (i Mio. SEK)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Totala skulder 1,05 5,08 5,34 5,32 8,4 7,4 10,94
Förändring total skulder i % 0 0,72 0,7 0,39 0,31 0,26 0,14
Egetkapital 3,24 12,05 9,64 21,84 8,48 10,58 12
Förändring egetkapital i % 98,48 271,62 -19,97 126,57 -61,19 24,83 13,43
Balansomslutning 4,3 17,12 14,98 27,16 16,88 17,99 22,94
Förändring balansomslutning i % 66,73 298,7 -12,53 81,32 -37,86 6,59 27,54

Deflamo AB (B): Övriga uppgifter (i SEK)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Resultat per aktie (outspädd) -1,05 -1,81 -1,21 -1,12 -1,74 -1,33 -0,76
Förändring EPS (outspädd) i % 13,32 -73,42 33,28 7,87 -55,85 23,32 42,99
Resultat per aktie (utspädd) - - -1,21 -1,12 -1,74 -1,33 -
Förändering EPS (utspädd) i % - - - 7,87 -55,85 23,32 -
Antal anställda 3 - 4 4 7 7 9
Förändring antal anställda i % 0 - - 0 75 0 28,57

Lägg till instrument