OMX30 1 509 -1,1%  OMXH25 3 840 -2,9%  Bitcoin 6 493,89 0,2%  Dow 25 043 -1,1%  Nas 7 052 -1,3%  EUR 10,3684 0,5%  USD 9,0322 0,4%  Olja 76,3 -4,6%  Guld 1 234 0,8% 

Deflamo (B) Aktie

0,20SEK 0,01SEK 2,63%
<
Bolag
Terminer
Profil
>
<
Relaterade värdepapper
Obligationer
>

Vinst per aktie - Deflamo (B)

-1,8
11
-1,2
12
-1,1
13
-1,7
14
-1,3
15
-0,8
16
-0,3
17

Intäkter per aktie - Deflamo (B)

0,1
11
0,0
12
0,0
13
0,0
14
0,1
15
0,2
16
0,1
17

P/E - Deflamo (B)

Deflamo AB (B): Aktien (i SEK)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Resultat per aktie outspädd -1,81 -1,21 -1,12 -1,74 -1,33 -0,76 -0,34
Resultat per aktie utspädd - -1,21 -1,12 -1,74 -1,33 - -0,34
Utdelning per aktie 0 0 0 0 0 0 -
Totalutdelningsbelopp i mio. - - - - - 0 0

Deflamo AB (B): Nyckeltal (i SEK)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Intäkter per aktie 0,06 0,01 0,01 0,05 0,09 0,19 0,09
P/E (kurs vid årsslut, EPS outspädd) - - - - - - -
P/E (kurs vid årsslut, EPS utspädd) - - - - - - -
P/E (kurs vid årsslut) - - - - - - -
Direktavkastning årsslut i % 0 0 0 0 0 0 -
Soliditet i % 70,34 64,36 80,42 50,24 58,83 52,32 71,01
Skuldsättningsgrad i % 29,66 35,64 19,58 49,76 41,17 47,68 28,99

Deflamo AB (B): Resultaträkning (i Mio. SEK)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Intäkter 0,2 0,07 0,07 0,41 1,1 3,87 3,73
Intäktsförändring i % 439,73 -65,84 -4,76 516,45 171,47 251,92 -3,65
Bruttovinst -3,06 -5,56 -6,31 -14,24 -16,25 -14,91 -12,36
Bruttovinstförändring i % -0,26 82,09 13,39 125,74 14,05 -8,23 -17,12
Rörelseresultat -4,07 -5,56 -6,31 -14,24 -16,25 -14,91 -12,36
Förändring rörelseresultat i % 32,86 36,7 13,39 125,74 14,05 -8,23 -17,12
Resultat före skatt -5,88 -5,63 -6,39 -14,22 -16,53 -15,48 -13,33
Förändring resultat före skatt i % 91,87 -4,3 13,39 122,69 16,23 -6,34 -13,88
Resultat efter skatt -5,88 -5,63 -6,39 -14,22 -16,53 -15,48 -13,33
Förändring resultat efter skatt i % 91,87 -4,3 13,39 122,69 16,23 -6,34 -13,88

Deflamo AB (B): Balansräkning (i Mio. SEK)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totala skulder 5,08 5,34 5,32 8,4 7,4 10,94 4,94
Förändring total skulder i % 0,72 0,7 0,39 0,31 0,26 0,14 0,06
Egetkapital 12,05 9,64 21,84 8,48 10,58 12 12,11
Förändring egetkapital i % 271,62 -19,97 126,57 -61,19 24,83 13,43 0,88
Balansomslutning 17,12 14,98 27,16 16,88 17,99 22,94 17,05
Förändring balansomslutning i % 298,7 -12,53 81,32 -37,86 6,59 27,54 -25,67

Deflamo AB (B): Övriga uppgifter (i SEK)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Resultat per aktie (outspädd) -1,81 -1,21 -1,12 -1,74 -1,33 -0,76 -0,34
Förändring EPS (outspädd) i % -73,42 33,28 7,87 -55,85 23,32 42,99 55,34
Resultat per aktie (utspädd) - -1,21 -1,12 -1,74 -1,33 - -0,34
Förändering EPS (utspädd) i % - - 7,87 -55,85 23,32 - -
Antal anställda - 4 4 7 7 9 -
Förändring antal anställda i % - - 0 75 0 28,57 -

Lägg till instrument