OMX30 1 499 0,7%  OMXH25 3 939 0,6%  Bitcoin 5 616,65 0,2%  Dow 25 413 0,5%  Nas 6 867 -0,3%  EUR 10,2842 0,0%  USD 9,0061 0,0%  Olja 67,1 0,7%  Guld 1 221 0,7% 

Danaher Aktie

103,24USD 1,57USD 1,54%
<
Bolag
Terminer
Profil
>
<
Relaterade värdepapper
Obligationer
>

Vinst per aktie - Danaher

2,9
11
3,3
12
3,9
13
3,7
14
3,7
15
3,7
16
3,6
17

Intäkter per aktie - Danaher

23,0
11
25,6
12
26,9
13
27,8
14
29,0
15
24,1
16
26,0
17

P/E - Danaher

16,7
11
17,3
12
20,3
13
23,6
14
25,4
15
21,3
16
26,3
17

Danaher Corp.: Aktien (i USD)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Resultat per aktie outspädd 2,91 3,31 3,87 3,7 3,71 3,69 3,58
Resultat per aktie utspädd 2,82 3,23 3,8 3,63 3,66 3,65 3,53
Utdelning per aktie 0,09 0,1 0,1 0,4 0,54 0,57 0,56
Totalutdelningsbelopp i mio. 0 0 0 0 0 0 0

Danaher Corp.: Nyckeltal (i USD)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Intäkter per aktie 22,95 25,61 26,89 27,81 29,02 24,12 25,96
P/E (kurs vid årsslut, EPS outspädd) 16,68 17,3 20,32 23,61 25,38 21,32 26,28
P/E (kurs vid årsslut, EPS utspädd) 16,68 17,3 20,32 23,61 25,38 21,32 26,28
P/E (kurs vid årsslut) 16,68 17,3 20,32 23,61 25,38 21,32 26,28
Direktavkastning årsslut i % 0,19 0,18 0,13 0,47 0,58 0,73 0,6
Soliditet i % 56,44 57,73 64,56 63,2 49,13 50,78 56,5
Skuldsättningsgrad i % 43,56 42,27 35,44 36,8 50,87 49,22 43,5

Danaher Corp.: Resultaträkning (i Mio. USD)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Intäkter 16090,54 18260,4 19118 19913,8 20563,1 16882,4 18329,7
Intäktsförändring i % 21,87 13,49 4,7 4,16 3,26 -17,9 8,57
Bruttovinst 8244,56 9448,4 9957,6 10488,4 10911,3 9383 10230,5
Bruttovinstförändring i % 24,41 14,6 5,39 5,33 4,03 -14,01 9,03
Rörelseresultat 2737,75 3195,9 3367,9 3602,4 3748,9 2987,3 3180,3
Förändring rörelseresultat i % 22,57 16,73 5,38 6,96 4,07 -20,32 6,46
Resultat före skatt 2447,85 3010,8 3566 3481,8 3324 2611,3 2938,8
Förändring resultat före skatt i % 4,49 23 18,44 -2,36 -4,53 -21,44 12,54
Resultat efter skatt 1970,56 2298,5 2695 2598,4 2590,4 2553,7 2492,1
Förändring resultat efter skatt i % 9,9 16,64 17,25 -3,58 -0,31 -1,42 -2,41

Danaher Corp.: Balansräkning (i Mio. USD)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totala skulder 12977,68 13857,1 12220,8 13541,9 24458,2 22218,5 20280,8
Förändring total skulder i % 12,8 14,04 11,02 11,57 26,63 22,17 22,23
Egetkapital 16971,77 19083,9 22451,4 23449,8 23764 23076,8 26367,8
Förändring egetkapital i % 23,29 12,49 17,72 4,44 1,34 -2,9 14,59
Balansomslutning 29949,45 32941 34672,2 36991,7 48222,2 45295,3 46648,6
Förändring balansomslutning i % 34,8 9,99 5,26 6,69 30,36 -6,07 2,99

Danaher Corp.: Övriga uppgifter (i USD)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Resultat per aktie (outspädd) 2,91 3,31 3,87 3,7 3,71 3,69 3,58
Förändring EPS (outspädd) i % 6,36 13,74 16,75 -4,39 0,29 -0,43 -3,06
Resultat per aktie (utspädd) 2,82 3,23 3,8 3,63 3,66 3,65 3,53
Förändering EPS (utspädd) i % 6,83 14,57 17,6 -4,47 0,81 -0,2 -3,27
Antal anställda 59000 63000 66000 71000 81000 62000 67000
Förändring antal anställda i % 22,41 6,78 4,76 7,58 14,08 -23,46 8,06

Lägg till instrument